Visualització del contingut web Visualització del contingut web

Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020
Total matriculats 31 63
Dones 13 31
Homes 18 32
Crèdits matriculats 1.854 3.720
Crèdits matriculats per estudiant 59,81 59,05
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 30,9 62
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,98
Nou ingrés 31 32
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30
Demanda en 1a opció (D) 113 133
Ràtio D/O 3,77 4,43
Nota de tall juny PAU 12,71 12,888
Nou ingrés a 1r curs 31 32
Dones 13 18
Homes 18 14
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 87,1 100
Nota mitjana d'accés 12,518 13,035
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,68
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,68
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100
Curs de la cohort  2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  100
Taxa d'èxit a 1r curs 99,68
Curs de la cohort  2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 99,68

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2021-2022

 

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019
Total abandonament 0
Curs de la cohort  2018-2019
Total abandonament 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0
% no superen règim permanència a 1r curs 0
Taxa d'abandonament (%) 0