Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2018-2019
Any del pla d'estudis vigent 2018
Durada del pla d'estudis (en anys) 4
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 30

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 101 133 141 127
- Dones 58 79 84 70
- Homes 43 54 57 57
Crèdits matriculats 6.128 7.834 8.274 6.952
Crèdits matriculats per estudiant 60,67 58,90 58,68 54,74
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 102,13 130,57 137,90 115,87
Ràtio EETC / Total matriculats 1,01 0,98 0,98 0,91
Estudiants de nou ingrés 35 36 36 34
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda en 1a opció (D) 110 103 104 99
Ràtio D/O 3,67 3,43 3,47 3,30
Nota de tall juny PAU 13,018 12,268 12,750 12,368
Nou ingrés a 1r curs 35 34 27 32
- Dones 24 21 16 16
- Homes 11 13 11 16
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 94,1 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 13,048 13,043 13,080 12,699
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 96,8 100,0 100,0 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,66 95,81 94,46 93,84
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,78 97,18 96,20 95,15
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,84 98,59 98,20 98,62
Crèdits matriculats per primer cop (%) 99,72 99,61 98,54 98,77
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,11 94,65 96,72 93,21
Taxa d'èxit a 1r curs 98,55 97,62 95,99 96,76
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,72 93,27 92,95 92,11
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,31 95,44 96,04  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,46 89,73    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 98,50      

 

Graduació

Curs acadèmic  2021-2022 2022-2023
Total graduats 23 36
Taxa d'eficiència (%) 97,63 96,97
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,00 4,22
     
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020
Graduats en t 23 26
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 65.71 72.22
Graduats en t o t+1 31 27
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 88.57 75.00

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 6 7 6 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020    
Total abandonament 4 7    
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1    
% no superen règim permanència a 1r curs 0.00 2.78    
Taxa d'abandonament (%) 11.43 19.44