Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009-2010
Places ofertades al màster 120

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 243 244 257 243
Dones 164 174 197 189
Homes 79 70 60 54
Crèdits matriculats 12.008 10.518 11.089 10.568
Crèdits matriculats per estudiant 49,42 43,11 43,15 43,49
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 200,13 175,3 184,82 176,13
Ràtio EETC / Total matriculats 0,82 0,72 0,72 0,72
Estudiants matriculats a temps complet 184 166 157 135
Estudiants matriculats a temps parcial 59 78 100 108
Estudiants estrangers matriculats (%) 1,23 4,1 4,28 4,12
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 110 110 210 180
Demanda (D) 264 264 264 250
Ràtio D/O 2,4 2,4 1,26 1,39
Matrícula de nou ingrés 219 199 204 181
Dones 147 148 157 139
Homes 72 51 47 42

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,3 94,25 93,15 95,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,45 95,59 94,31 95,77
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,85 98,59 98,76 99,28
% Crèdits matriculats per primer cop 98,78 99,85 97,94 98,05

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 128 180 162 179
Graduats en t o t+1 128 177 160 174
Taxa d'eficiència (%) 99,18 99,73 99,04 98,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,11 1,14 1,24 1,3
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 114 157 128 132
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 79,72 71,69 64,32 64,71
Graduats en t o t+1 134 189 170 132
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 93,71 86,3 85,43 64,71

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 7 19 31 9
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 7 26 24 7
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 9 9 7
Taxa d'abandonament (%) 4,9 11,87 12,06 3,43