Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 190

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 257 243 302 304
Dones 197 189 224 220
Homes 60 54 78 84
Crèdits matriculats 11.089 10.863 13.893 13.797
Crèdits matriculats per estudiant 43,15 44,7 46 45,38
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 184,82 181,05 231,55 229,95
Ràtio EETC / Total matriculats 0,72 0,75 0,77 0,76
Estudiants matriculats a temps complet 157 135 180 169
Estudiants matriculats a temps parcial 100 108 122 135
Estudiants estrangers matriculats (%) 4,28 3,7 4,64 5,26
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 210 180 180 190
Demanda (D) 264 250 998 1.799
Ràtio D/O 1,26 1,39 5,54 9,47
Matrícula de nou ingrés 204 181 247 229
Dones 157 139 179 169
Homes 47 42 68 60

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 93,19 95,09 92,73 92,79
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 94,36 95,77 96,97 97,75
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,76 99,28 95,62 94,93
% Crèdits matriculats per primer cop 97,94 98,05 98,68 98,86

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 162 179 173 209
Graduats en t o t+1 160 174 169 205
Taxa d'eficiència (%) 99,04 98,69 96,85 95,89
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,24 1,3 1,34 1,26
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 128 132 120 159
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 64,32 64,71 66,3 64,37
Graduats en t o t+1 170 181 166 159
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 85,43 88,73 91,71 64,37

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 29 19 14 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 25 20 8 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 8 7 1 2
Taxa d'abandonament (%) 12,56 9,8 4,42 0,81