Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 180

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 244 257 243 302
Dones 174 197 189 224
Homes 70 60 54 78
Crèdits matriculats 10.518 11.089 10.408 13.344
Crèdits matriculats per estudiant 43,11 43,15 42,83 44,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 175,3 184,82 173,47 222,4
Ràtio EETC / Total matriculats 0,72 0,72 0,71 0,74
Estudiants matriculats a temps complet 166 157 135 181
Estudiants matriculats a temps parcial 78 100 108 121
Estudiants estrangers matriculats (%) 4,1 4,28 3,7 4,64
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 110 210 180 180
Demanda (D) 264 264 250 -
Ràtio D/O 2,4 1,26 1,39 -
Matrícula de nou ingrés 199 204 181 247
Dones 148 157 139 179
Homes 51 47 42 68

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,25 93,19 95,09 96,78
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,59 94,36 95,77 96,84
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,59 98,76 99,28 99,94
% Crèdits matriculats per primer cop 99,85 97,94 98,05 98,63

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 180 162 179 173
Graduats en t o t+1 177 160 174 169
Taxa d'eficiència (%) 99,73 99,04 98,69 99,25
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,14 1,24 1,3 1,34
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 157 128 132 120
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 71,69 64,32 64,71 66,3
Graduats en t o t+1 189 170 181 120
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 86,3 85,43 88,73 66,3

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 19 29 19 3
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 26 25 17 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 9 8 7 1
Taxa d'abandonament (%) 11,42 12,56 8,33 0,55