Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2009-2010
Any del pla d'estudis vigent 2009
Places ofertades al màster 420

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 302 308 317 515
- Dones 224 222 229 370
- Homes 78 86 88 145
Crèdits matriculats 13.229 13.539 13.884 23.680
Crèdits matriculats per estudiant 43,80 43,96 43,80 45,98
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 220,48 225,65 231,40 394,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,73 0,73 0,73 0,77
Estudiants matriculats a temps complet 180 171 177 317
Estudiants matriculats a temps parcial 122 137 140 198
Estudiants estrangers matriculats (%) 4,30 4,87 1,89 1,94
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 180 240 240 420
Demanda (D)   1.092 1.057 1.004
Ràtio D/O   4,55 4,40 2,39
Matrícula de nou ingrés 247 233 249 435
- Dones 179 171 179 310
- Homes 68 62 70 125

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,73 97,45 95,46 94,28
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,97 97,63 95,69 94,61
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,62 99,81 99,75 99,65
% Crèdits matriculats per primer cop 98,68 98,81 99,06 99,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 173 209 220 211
Graduats en t o t+1 169 205 215 205
Taxa d'eficiència (%) 96,85 99,09 99,20 99,53
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,34 1,26 1,33 1,31
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 120 159 154 153
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 66,30 64,37 66,09 61,45
Graduats en t o t+1 166 220 206 153
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 91,71 89,07 88,41 61,45

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 14 17 20 13
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 8 21 18 11
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 2 9 11
Taxa d'abandonament (%) 4,42 8,50 7,73 4,42