Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 20 29 18 26
Dones 4 10 7 9
Homes 16 19 11 17
Crèdits matriculats 1.145 1.644 996 1.409
Crèdits matriculats per estudiant 57,25 56,69 55,33 54,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,08 27,4 16,6 23,48
Ràtio EETC / Total matriculats 0,95 0,94 0,92 0,9
Estudiants matriculats a temps complet 18 25 15 22
Estudiants matriculats a temps parcial 2 4 3 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 80 65,52 61,11 57,69
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 60 78 65 63
Ràtio D/O 2,4 3,12 2,6 1,8
Matrícula de nou ingrés 20 27 16 24
Dones 4 10 6 9
Homes 16 17 10 15

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,62 99,13 98,78 98,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,62 99,13 98,78 98,09
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 98,39 100 99,7 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 26 18 26 16
Graduats en t o t+1 25 18 26 16
Taxa d'eficiència (%) 97,85 99,57 98,55 99,7
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,35 1 1,08 1,13
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 21 18 24 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 91,3 90 88,89 87,5
Graduats en t o t+1 21 20 26 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 91,3 100 96,3 87,5

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 0 1 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 0 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 8,7 0 3,7 0