Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 28 20 29 18
Dones 10 4 10 7
Homes 18 16 19 11
Crèdits matriculats 1.552 1.145 1.644 1.001
Crèdits matriculats per estudiant 55,43 57,25 56,69 55,61
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 25,87 19,08 27,4 16,68
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,95 0,94 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 24 18 25 15
Estudiants matriculats a temps parcial 4 2 4 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 78,57 80 65,52 61,11
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 67 60 78 65
Ràtio D/O 2,68 2,4 3,12 2,6
Matrícula de nou ingrés 23 20 27 16
Dones 9 4 10 6
Homes 14 16 17 10

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,76 91,62 99,13 98,78
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,76 91,62 99,13 98,78
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 98,39 100 99,7

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 19 26 18 26
Graduats en t o t+1 19 25 18 26
Taxa d'eficiència (%) 98,84 97,85 99,57 98,55
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,11 1,35 1 1,08
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 17 21 18 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 80,95 91,3 90 88,89
Graduats en t o t+1 21 21 20 24
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 91,3 100 88,89

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 0 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 2 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 8,7 0 0