Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010-2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 23 28 20 28
Dones 10 10 4 10
Homes 13 18 16 18
Crèdits matriculats 1.214 1.552 1.145 1.582
Crèdits matriculats per estudiant 52,78 55,43 57,25 56,5
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,23 25,87 19,08 26,37
Ràtio EETC / Total matriculats 0,88 0,92 0,95 0,94
Estudiants matriculats a temps complet 17 24 18 24
Estudiants matriculats a temps parcial 6 4 2 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 56,52 78,57 80 64,29
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 45 67 60 78
Ràtio D/O 1,8 2,68 2,4 3,12
Matrícula de nou ingrés 21 23 20 26
Dones 9 9 4 10
Homes 12 14 16 16

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,58 98,76 91,62 97,38
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,31 98,76 91,62 97,38
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,21 100 100 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 98,39 100

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 19 19 26 17
Graduats en t o t+1 19 19 25 17
Taxa d'eficiència (%) 98,77 98,84 97,85 99,55
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,05 1,11 1,35 1
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 18 17 21 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 78,26 80,95 91,3 85
Graduats en t o t+1 20 21 21 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 86,96 100 91,3 85

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 0 2 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 3 0 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 2 0
Taxa d'abandonament (%) 13,04 0 8,7 0