Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2010-2011
Any del pla d'estudis vigent 2010
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 18 26 30 24
- Dones 7 9 7 10
- Homes 11 17 23 14
Crèdits matriculats 996 1.349 1.571 1.364
Crèdits matriculats per estudiant 55,33 51,88 52,37 56,83
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 16,60 22,48 26,18 22,73
Ràtio EETC / Total matriculats 0,92 0,86 0,87 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 15 22 26 21
Estudiants matriculats a temps parcial 3 4 4 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 61,11 57,69 66,67 62,50
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 65 63 81 73
Ràtio D/O 2,60 1,80 2,31 2,09
Matrícula de nou ingrés 16 24 23 23
- Dones 6 9 5 10
- Homes 10 15 18 13

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,78 98,09 92,74 90,90
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,78 98,09 92,74 90,90
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 100,00 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 99,70 100,00 99,63 95,67

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 26 16 18 26
Graduats en t o t+1 26 16 18 26
Taxa d'eficiència (%) 98,55 99,70 97,77 94,07
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,08 1,13 1,11 1,23
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 24 14 16 20
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 88,89 87,50 66,67 86,96
Graduats en t o t+1 26 16 22 20
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,30 100,00 91,67 86,96

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 0 1 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 0 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 3,70 0,00 4,17 4,35