Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2007-2008
Any del pla d'estudis vigent 2007
Places ofertades al màster 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 54 44 40 32
Dones 32 23 15 17
Homes 22 21 25 15
Crèdits matriculats 2.728 2.416 2.236 1.650
Crèdits matriculats per estudiant 50,52 54,91 55,9 51,56
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 45,47 40,27 37,27 27,5
Ràtio EETC / Total matriculats 0,84 0,92 0,93 0,86
Estudiants matriculats a temps complet 41 38 36 24
Estudiants matriculats a temps parcial 13 6 4 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 81,48 86,36 77,5 71,88
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda (D) 101 81 80 61
Ràtio D/O 1,68 1,35 1,33 1,02
Matrícula de nou ingrés 41 41 37 29
Dones 23 21 13 16
Homes 18 20 24 13

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 90,77 94,79 97,85 94,1
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 91,56 95,53 98,01 94,28
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,15 99,23 99,83 99,81
% Crèdits matriculats per primer cop 96,68 96,85 99,09 100

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 42 48 39 34
Graduats en t o t+1 39 44 37 34
Taxa d'eficiència (%) 94,49 95,97 98,23 99,2
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,36 1,31 1,15 1,06
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 30 37 36 32
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 75 90,24 87,8 86,49
Graduats en t o t+1 37 38 38 32
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,5 92,68 92,68 86,49

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 4 2 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 3 2 2
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 1 2
Taxa d'abandonament (%) 5 7,32 4,88 5,41