Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2007-2008
Any del pla d'estudis vigent 2007
Places ofertades al màster 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 40 32 40 35
- Dones 15 17 22 17
- Homes 25 15 18 18
Crèdits matriculats 2.236 1.654 1.904 1.786
Crèdits matriculats per estudiant 55,90 51,69 47,60 51,03
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 37,27 27,57 31,73 29,77
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,86 0,79 0,85
Estudiants matriculats a temps complet 36 24 31 26
Estudiants matriculats a temps parcial 4 8 9 9
Estudiants estrangers matriculats (%) 77,50 71,88 72,50 80,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda (D) 80 61 66 68
Ràtio D/O 1,33 1,02 1,10 1,13
Matrícula de nou ingrés 37 29 30 30
- Dones 13 16 16 14
- Homes 24 13 14 16

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,85 94,10 91,41 88,03
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,01 94,28 92,99 88,45
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,83 99,81 98,31 99,52
% Crèdits matriculats per primer cop 99,09 100,00 98,43 95,06

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 39 34 20 30
Graduats en t o t+1 37 34 20 30
Taxa d'eficiència (%) 98,23 99,20 97,83 95,46
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,15 1,06 1,15 1,27
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 36 32 17 22
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 87,80 86,49 58,62 73,33
Graduats en t o t+1 38 35 25 22
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,68 94,59 86,21 73,33

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 3 2 4
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 2 2 4
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 2 0 4
Taxa d'abandonament (%) 7,32 5,41 6,90 13,33