Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2007-2008
Any del pla d'estudis vigent 2007
Places ofertades al màster 60

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 56 54 44 40
Dones 30 32 23 15
Homes 26 22 21 25
Crèdits matriculats 2.558 2.728 2.416 2.236
Crèdits matriculats per estudiant 45,68 50,52 54,91 55,9
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 42,63 45,47 40,27 37,27
Ràtio EETC / Total matriculats 0,76 0,84 0,92 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 39 41 38 36
Estudiants matriculats a temps parcial 17 13 6 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 80,36 81,48 86,36 77,5
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 60 60 60 60
Demanda (D) 79 101 81 80
Ràtio D/O 1,32 1,68 1,35 1,33
Matrícula de nou ingrés 40 41 41 37
Dones 20 23 21 13
Homes 20 18 20 24

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,07 90,77 94,79 97,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,42 91,56 95,53 98,01
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,55 99,15 99,23 99,83
% Crèdits matriculats per primer cop 98,49 96,68 96,85 99,09

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 44 42 48 39
Graduats en t o t+1 42 39 44 37
Taxa d'eficiència (%) 95,66 94,49 95,97 98,23
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,32 1,36 1,31 1,15
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 34 30 37 36
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 66,67 75 90,24 87,8
Graduats en t o t+1 43 37 38 36
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,31 92,5 92,68 87,8

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 2 4 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 4 2 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 2 1 1
Taxa d'abandonament (%) 5,88 5 7,32 2,44