Els Equips de Resposta Ràpida (ERR) són equips interdisciplinaris que treballaran sobre cadascun dels temes claus a transformar i es dissoldran transcorreguts els 90 dies en què consisteix el procés de transformació.

Aquests equips (formats per entre tres i set persones) s’han de constituir abans d’iniciar la transformació i cadascun s’encarregarà d’un únic tema.  Els equips els dinamitzaran persones que no necessàriament tenen la responsabilitat sobre el tema o àmbit però que pel seu coneixement i responsabilitat han de formar-ne part. Els equips han d'incloure:

  • Colíders:
    • Persona a qui impacta molt el tema o responsable de l'àmbit implicat.
    • Persona experta en la matèria. Pot ser una persona que aporta també una visió externa, més objectiva.
  • Membres: tant persones interessades i/o impactades en el tema com persones expertes.
  • Suport: personal de la unitat designada pel responsable del procés de transformació de la UPF.

 

Transformació

La transformació es basa en tres fases que es desenvolupen en 90 dies.

 

Un cop completades les tres fases, els equips de resposta ràpida es dissolen.

 

Participa-hi!

Durant la segona quinzena de setembre de 2021 es posen en funcionament set ERR. Si vols formar part de la transformació participant en algun d'aquests equips, escriu-nos a [email protected].

 

01

AVALDO

Millorar l'estratègia d’avaluació de la docència (transparència, increment participació, etc.)

02

Càrrega administrativa de la docència

Estudiar la càrrega derivada de la gestió de la docència per part del personal de les UGA

03

Horaris

Valorar opcions per millorar la definició o configuració dels horaris (docència)

04

Llengües de la docència

Identificar estratègies de política lingüística per millorar la distribució català / anglès a les titulacions i el seu ús a l'aula

05

Fer més satisfactòria la relació amb els professors associats

Identificar estratègies de millora de la vinculació del professor associat de la UPF

06

Alumni i aprofitament 

Definir estratègies de millora de la relació amb els antics alumnes de la UPF

07

Càrrega administrativa Recerca

Valorar la càrrega administrativa derivada de la gestió econòmica dels ajuts de recerca per projectes i per incorporació de personal investigador