Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 15 24 21 16
Dones 6 13 11 12
Homes 9 11 10 4
Crèdits matriculats 836 1.156 945 871
Crèdits matriculats per estudiant 55,73 48,15 45 54,44
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 13,93 19,26 15,75 14,52
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,8 0,75 0,91
Estudiants matriculats a temps complet 13 17 15 14
Estudiants matriculats a temps parcial 2 7 6 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 20 25 14,29 18,75
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 24 46 41 36
Ràtio D/O 0,8 1,53 1,37 1,2
Matrícula de nou ingrés 15 19 13 12
Dones 6 12 5 10
Homes 9 7 8 2

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,66 86,15 91,01
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,05 88,75 93,12
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,19 97,07 97,73
% Crèdits matriculats per primer cop 100 92,21 88,89

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 9 14 17
Graduats en t o t+1 9 14 16
Taxa d'eficiència (%) 99,82 96,77 91,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,21 1,53
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 9 11 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60 57,89 69,23
Graduats en t o t+1 12 18 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80 94,74 69,23

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 2 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 2 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1 0
Taxa d'abandonament (%) 13,33 5,26 0