Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 21 16 25 26
- Dones 11 12 12 17
- Homes 10 4 13 9
Crèdits matriculats 945 871 1.416 1.311
Crèdits matriculats per estudiant 45,00 54,44 56,62 50,42
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 15,75 14,52 23,59 21,85
Ràtio EETC / Total matriculats 0,75 0,91 0,94 0,84
Estudiants matriculats a temps complet 15 14 22 19
Estudiants matriculats a temps parcial 6 2 3 7
Estudiants estrangers matriculats (%) 14,29 18,75 20,00 34,62
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 41 36 51 61
Ràtio D/O 1,37 1,20 1,70 2,03
Matrícula de nou ingrés 13 12 25 22
- Dones 5 10 12 16
- Homes 8 2 13 6

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,15 91,01 87,94 97,88
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 88,75 93,12 88,52 97,88
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,07 97,73 99,35 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 92,21 88,89 91,39 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 14 17 13 21
Graduats en t o t+1 14 16 13 21
Taxa d'eficiència (%) 96,77 91,64 95,64 99,96
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,21 1,53 1,15 1,00
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 11 9 11 21
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 57,89 69,23 91,67 84,00
Graduats en t o t+1 18 11 11 21
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 94,74 84,62 91,67 84,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 2 0 2 0
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 1 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 5,26 15,38 0,00 0,00