Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 16 25 26 24
- Dones 12 12 17 14
- Homes 4 13 9 10
Crèdits matriculats 871 1.416 1.312 1.208
Crèdits matriculats per estudiant 54,44 56,62 50,46 50,33
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 14,52 23,59 21,87 20,13
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,94 0,84 0,84
Estudiants matriculats a temps complet 14 22 19 16
Estudiants matriculats a temps parcial 2 3 7 8
Estudiants estrangers matriculats (%) 18,75 20,00 34,62 25,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 36 51 61 54
Ràtio D/O 1,20 1,70 2,03 1,80
Matrícula de nou ingrés 12 25 22 21
- Dones 10 12 16 11
- Homes 2 13 6 10

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,01 87,94 97,88 92,00
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 93,12 88,52 97,88 92,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,73 99,35 100,00 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 88,89 91,39 100,00 98,09

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 17 13 21 19
Graduats en t o t+1 16 13 21 19
Taxa d'eficiència (%) 91,64 95,64 99,96 99,87
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,53 1,15 1,00 1,11
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 9 11 21 17
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 69,23 91,67 84,00 77,27
Graduats en t o t+1 11 11 23 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,62 91,67 92,00 77,27

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 2 1 2
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 1 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 1
Taxa d'abandonament (%) 15,38 0,00 4,00 4,55