Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 24 21 16 25
Dones 13 11 12 12
Homes 11 10 4 13
Crèdits matriculats 1.156 945 871 1.416
Crèdits matriculats per estudiant 48,15 45 54,44 56,62
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,26 15,75 14,52 23,59
Ràtio EETC / Total matriculats 0,8 0,75 0,91 0,94
Estudiants matriculats a temps complet 17 15 14 22
Estudiants matriculats a temps parcial 7 6 2 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 25 14,29 18,75 20
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 46 41 36 51
Ràtio D/O 1,53 1,37 1,2 1,7
Matrícula de nou ingrés 19 13 12 25
Dones 12 5 10 12
Homes 7 8 2 13

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,66 86,15 91,01 87,94
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,05 88,75 93,12 88,52
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,19 97,07 97,73 99,35
% Crèdits matriculats per primer cop 100 92,21 88,89 91,39

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 9 14 17 13
Graduats en t o t+1 9 14 16 13
Taxa d'eficiència (%) 99,82 96,77 91,64 95,64
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,21 1,53 1,15
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 9 11 9 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60 57,89 69,23 91,67
Graduats en t o t+1 12 18 11 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80 94,74 84,62 91,67

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 1 2 0 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 1 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 1 0 0
Taxa d'abandonament (%) 13,33 5,26 7,69 0