Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 30

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 25 26 24 26
- Dones 12 17 14 13
- Homes 13 9 10 13
Crèdits matriculats 1.416 1.312 1.233 1.210
Crèdits matriculats per estudiant 56,62 50,46 51,38 46,54
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 23,59 21,87 20,55 20,17
Ràtio EETC / Total matriculats 0,94 0,84 0,86 0,78
Estudiants matriculats a temps complet 22 19 16 17
Estudiants matriculats a temps parcial 3 7 8 9
Estudiants estrangers matriculats (%) 20,00 34,62 25,00 26,92
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 51 61 54 61
Ràtio D/O 1,70 2,03 1,80 2,03
Matrícula de nou ingrés 25 22 21 19
- Dones 12 16 11 11
- Homes 13 6 10 8

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 87.94 97,88 92,00 86,37
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 88.52 97,88 92,00 87,59
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99.35 100,00 100,00 98,61
% Crèdits matriculats per primer cop 91.39 100,00 98,09 100,00

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 13 21 19 14
Graduats en t o t+1 13 21 19 14
Taxa d'eficiència (%) 95,64 99,96 99,87 100,00
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,15 1,00 1,11 1,07
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Graduats en t 11 21 17 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 91,67 84,00 77,27 61,90
Graduats en t o t+1 11 23 18 13
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 91,67 92,00 81,82 61,90

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 2 1 4 1
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 1 2 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 1 1
Taxa d'abandonament (%) 0,00 8,00 9,09 4,76