Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 15 24 21
Dones 6 13 11
Homes 9 11 10
Crèdits matriculats 836 1.156 945
Crèdits matriculats per estudiant 55,73 48,15 45
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 13,93 19,26 15,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,8 0,75
Estudiants matriculats a temps complet 13 17 15
Estudiants matriculats a temps parcial 2 7 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 20 25 14,29
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30
Demanda (D) 24 46 41
Ràtio D/O 0,8 1,53 1,37
Matrícula de nou ingrés 15 19 13
Dones 6 12 5
Homes 9 7 8

 

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,66 86,15
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 85,05 88,75
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,19 97,07
% Crèdits matriculats per primer cop 100 92,21

 

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total graduats 9 14
Graduats en t o t+1 9 14
Taxa d'eficiència (%) 99,82 96,77
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,21
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Graduats en t 9 11
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 60 57,89
Graduats en t o t+1 12 11
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 80 57,89

 

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 2
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018
Total abandonament 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 1 1
Taxa d'abandonament (%) 13,33 5,26