Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 30 31 35 32
Dones 17 20 26 25
Homes 13 11 9 7
Crèdits matriculats 1.666 1.456 1.716 1.672
Crèdits matriculats per estudiant 55,53 46,97 49,03 52,25
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27,77 24,27 28,6 27,87
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,78 0,82 0,87
Estudiants matriculats a temps complet 21 21 25 22
Estudiants matriculats a temps parcial 9 10 10 10
Estudiants estrangers matriculats (%) 80 77,42 77,14 68,75
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 67 91 92 128
Ràtio D/O 1,91 2,6 2,63 3,66
Matrícula de nou ingrés 25 25 25 29
Dones 12 16 17 22
Homes 13 9 8 7

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,48 86,91 86,54 94,29
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 83,41 88,12 89,56 94,76
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,88 98,64 96,63 99,51
% Crèdits matriculats per primer cop 100 98,8 97,8 93,82

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 8 21 19 29
Graduats en t o t+1 8 21 19 28
Taxa d'eficiència (%) 94,66 91,91 95,5 95,54
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,24 1,26 1,31
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 8 16 14 21
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 47,06 64 56 84
Graduats en t o t+1 13 21 21 21
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 76,47 84 84 84

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 3 2 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 4 3 3 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 3 3 2 0
Taxa d'abandonament (%) 23,53 12 12 0