Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Places ofertades al màster 35

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 34 32 47 30
- Dones 25 25 32 27
- Homes 9 7 15 3
Crèdits matriculats 1.656 1.646 2.170 1.682
Crèdits matriculats per estudiant 48,71 51,44 46,17 56,07
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 27,60 27,43 36,17 28,03
Ràtio EETC / Total matriculats 0,81 0,86 0,77 0,93
Estudiants matriculats a temps complet 24 21 33 24
Estudiants matriculats a temps parcial 10 11 14 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 76,47 68,75 76,60 80,00
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 35 35 35 35
Demanda (D) 92 128 154 119
Ràtio D/O 2,63 3,66 4,40 3,40
Matrícula de nou ingrés 24 29 32 28
- Dones 16 22 23 25
- Homes 8 7 9 3

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 86,54 94,08 84,93 98,25
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 89,56 94,57 86,76 98,25
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 96,63 99,49 97,90 100,00
% Crèdits matriculats per primer cop 97,80 93,60 99,03 96,77

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 19 28 16 43
Graduats en t o t+1 19 27 16 40
Taxa d'eficiència (%) 95,50 95,38 98,44 95,50
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,26 1,32 1,13 1,42
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 14 20 14 29
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 56,00 83,33 48,28 90,63
Graduats en t o t+1 21 22 25 29
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 84,00 91,67 86,21 90,63

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 1 3 1
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 0 4 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 3 0
Taxa d'abandonament (%) 12,00 14,81 13,79 0,00