Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 15

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 15 29 46 59
Dones 12 27 41 50
Homes 3 2 5 9
Crèdits matriculats 1.860 3.340 4.916 4.974
Crèdits matriculats per estudiant 124 115,17 106,87 84,31
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,38 34,79 51,21 51,81
Ràtio EETC / Total matriculats 1,29 1,2 1,11 0,88
Nou ingrés 15 19 21 16
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 15 15 15 15
Demanda en 1a opció (D) 15 17 21 11
Ràtio D/O 1 1,13 1,4 0,73
Nota de tall juny PAU 5 5,59 6,756 6,284
Nou ingrés a 1r curs 15 18 21 16
Dones 12 18 18 12
Homes 3 0 3 4
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 93,3 100 100 93,8
Nota mitjana d'accés 10,515 10,562 10,146 9,426
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 64,3 70,6 66,7 64,3

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,62 92,16 91,62
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,57 97,96 96,99
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 95,03 94,07 94,46
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 96,83
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  99,57 96,66 94,3
Taxa d'èxit a 1r curs 95,03 91,73 92,8
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 94,62 90 92,01
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,2 87,79 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,38 - -

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2020-2021

 

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 5 4 0
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 6 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0
% no superen règim permanència a 1r curs 0 5,56 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0