Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2016-2017
Any del pla d'estudis vigent 2016
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 15

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 46 59 75 84 87 84
- Dones 41 50 61 68 71 68
- Homes 5 9 14 16 16 16
Crèdits matriculats 4.916 5.050 6.176 6.301 6.194 5.494
Crèdits matriculats per estudiant 106,87 85,59 82,35 75,01 71,20 65,40
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 51,21 52,60 64,33 65,64 64,52 57,23
Ràtio EETC / Total matriculats 1,11 0,89 0,86 0,78 0,74 0,68
Estudiants de nou ingrés 21 16 18 18 20 17
             
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 15 15 15 15 15 15
Demanda en 1a opció (D) 21 11 20 48 20 25
Ràtio D/O 1,40 0,73 1,33 3,20 1,33 1,67
Nota de tall juny PAU 6,756 6,284 8,944 12,438 11,266 11,950
Nou ingrés a 1r curs 21 16 17 18 18 17
- Dones 18 12 12 13 16 14
- Homes 3 4 5 5 2 3
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 93,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Nota mitjana d'accés 10,412 9,639 11,131 12,937 12,440 12,953
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 66,7 64,3 94,1 100,0 100,0 100,0

 

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,16 91,62 96,55 98,22 96,29 97,09
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,96 96,99 98,69 99,47 98,32 98,26
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 94,07 94,46 97,83 98,75 97,93 98,82
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 96,83 95,84 98,09 98,89 98,95
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de presentació a 1r curs  96,66 97,55 97,89 100,00 96,68 94,88
Taxa d'èxit a 1r curs 91,73 91,78 98,84 99,69 98,21 99,24
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment del 1r any (%) 90,00 92,01 96,75 99,71 94,95 94,80
Taxa de rendiment del 2n any (%) 87,79 96,24 96,65 100,00 100,00  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 98,90 97,59 92,33 96,78    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 99,36 95,09 96,04      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 98,52 98,03        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 100,00          

 

Graduació

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 7 11 17
Taxa d'eficiència (%) 99,01 97,21 98,69
Durada mitjana dels estudis (anys) 5,00 5,09 5,06
       
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 7 10 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 46,67 55,56 76,19
Graduats en t o t+1 8 11 16
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 53,33 61,11 76,19

 

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 4 3 2 2 5 1
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 7 3 2 0 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 1 0 0 0 1 1
% no superen règim permanència a 1r curs 5,56 0,00 0,00 0,00 5,56 5,56
Taxa d'abandonament (%) 38,89 14,29 0,00 0,00 0,00 0,00