Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-16
Any del pla d'estudis vigent 2015
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 57 80 101 109 124 113
- Dones 49 67 86 93 105 93
- Homes 8 13 15 16 19 20
Crèdits matriculats 5.433 7.746 9.596 10.173 10.423 9.600
Crèdits matriculats per estudiant 95,32 96,83 95,01 93,33 85,31 84,96
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 56,59 80,69 99,96 105,97 110,19 100,00
Ràtio EETC / Total matriculats 0,99 1,01 0,99 0,97 0,89 0,88
Estudiants de nou ingrés 23 22 23 22 25 25
             
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20 20 20
Demanda en 1a opció (D) 70 55 51 53 47 54
Ràtio D/O 3,50 2,75 2,55 2,65 2,35 2,70
Nota de tall juny PAU 11,336 11,248 11,740 12,058 11,888 12,196
Nou ingrés a 1r curs 21 21 20 22 23 23
- Dones 17 17 16 19 18 19
- Homes 4 4 4 3 5 4
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 100,0 95,0 95,5 95,7 95,7
Nota mitjana d'accés 11,384 11,726 12,051 12,343 12,367 12,538
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0 100,00

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,25 98,84 95,22 98,17 98,53 95,37
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,88 100,00 98,23 98,91 99,26 97,38
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,34 98,84 96,94 99,25 99,26 97,93
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 99,63 99,19 97,59 99,02 99,02
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de presentació a 1r curs  94,31 100,00 100,00 95,21 97,76 91,73
Taxa d'èxit a 1r curs 98,77 99,77 100,00 99,48 100,00 99,54
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,45 99,80 96,84 95,67 97,76 89,93
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,20 93,50 100,00 99,44 97,90  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,16 99,49 99,31 97,72    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,19 97,81 97,13      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 98,46 94,60        
Taxa de rendiment del 6è any (%) 94,66          

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 12 8 30
Taxa d'eficiència (%) 99,58 98,72 98,46
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,83 5,25 5,43
       
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 11 5 14
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 78,57 23,81 66,67
Graduats en t o t+1 13 17 14
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 92,86 80,95 66,67

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 0 2 2 3 2
           
Curs de la cohort      2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament     2 1 2
No superen el règim de permanència a 1r curs     1 0 0
% no superen règim permanència a 1r curs     4,76 0,00 0,00
Taxa d'abandonament (%)     9,52 4,76 0,00