Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-16
Any del pla d'estudis vigent 2015
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 36 57 80 101 109 124
- Dones 32 49 67 86 93 105
- Homes 4 8 13 15 16 19
Crèdits matriculats 3.146 5.433 7.746 9.596 10.173 10.423
Crèdits matriculats per estudiant 87,39 95,32 96,83 95,01 93,33 84,06
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 32,77 56,59 80,69 99,96 105,97 108,57
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,99 1,01 0,99 0,97 0,88
Estudiants de nou ingrés 22 23 22 23 22 25
             
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20 20 20
Demanda en 1a opció (D) 50 70 55 51 53 47
Ràtio D/O 2,50 3,50 2,75 2,55 2,65 2,35
Nota de tall juny PAU 10,740 11,336 11,248 11,740 12,058 11,888
Nou ingrés a 1r curs 21 21 21 20 22 23
- Dones 20 17 17 16 19 18
- Homes 1 4 4 4 3 5
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100,0 100,0 100,0 95,0 95,5 95,7
Nota mitjana d'accés 11,300 11,384 11,726 12,051 12,343 12,367
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100,0 100,0 100,0 94,7 100,0 100,0

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 96,25 98,84 95,22 98,17 98,53
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 96,88 100,00 98,23 98,91 99,26
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,34 98,84 96,94 99,25 99,26
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100,00 99,63 99,19 97,59 99,02
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de presentació a 1r curs  94,31 100,00 100,00 95,21 97,76
Taxa d'èxit a 1r curs 98,77 99,77 100,00 99,48 100,00
           
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment del 1r any (%) 93,45 99,80 96,84 95,67 97,76
Taxa de rendiment del 2n any (%) 97,20 93,50 100,00 99,44  
Taxa de rendiment del 3r any (%) 95,16 99,49 99,31    
Taxa de rendiment del 4t any (%) 96,19 97,81      
Taxa de rendiment del 5è any (%) 98,46        

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021
Total graduats 12 8
Taxa d'eficiència (%) 99,58 98,72
Durada mitjana dels estudis (anys) 4,83 5,25
     
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017
Graduats en t 11 5
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 78,57 23,81
Graduats en t o t+1 13 5
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) (%) 92,86 23,81

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 0 2 0 2 2 0
             
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 0 2 1 2 1 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 0 1 0
% no superen règim permanència a 1r curs 0,00 4,76 0,00 0,00 5,00 0,00
Taxa d'abandonament (%) 0,00 9,52 0,00 0,00 0,00 0,00