Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2015-16
Any del pla d'estudis vigent 2015
Durada del pla d'estudis (en anys) 5
Oferta de places de nou ingrés a primer curs 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 36 57 80 101
Dones 32 49 67 86
Homes 4 8 13 15
Crèdits matriculats 3.146 5.433 7.686 9.416
Crèdits matriculats per estudiant 87,39 95,32 96,08 93,23
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 32,77 56,59 80,06 98,08
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,99 1 0,97
Nou ingrés 22 23 22 23
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 20 20 20 20
Demanda en 1a opció (D) 50 70 55 51
Ràtio D/O 2,5 3,5 2,75 2,55
Nota de tall juny PAU 10,74 11,336 11,248 11,74
Nou ingrés a 1r curs 21 21 21 20
Dones 20 17 17 16
Homes 1 4 4 4
Nou ingrés a 1r curs i 1a preferència (%) 100 100 100 95
Nota mitjana d'accés 11,251 11,385 11,773 12,052
Nou ingrés a 1r curs, nota d'accés >= 9, PAU (%) 100 100 100 94,7

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 96,25 98,84 95,97
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 96,88 100 98,22
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,34 98,84 97,71
Crèdits matriculats per primer cop (%) 100 100 99,63 99,18
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de presentació a 1r curs  100 94,31 100 100
Taxa d'èxit a 1r curs 100 98,77 99,77 100
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment del 1r any (%) 100 93,45 99,8 100
Taxa de rendiment del 2n any (%) 100 97,2 93,5 -
Taxa de rendiment del 3r any (%) 99,68 95,16 - -
Taxa de rendiment del 4t any (%) 95,94 - - -

Graduació

No hi haurà graduats fins al curs 2019-20

 

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 0 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 0
% no superen règim permanència a 1r curs 0 4,76 0 0
Taxa d'abandonament (%) 0 0 0 0