Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 22 22 22 16
Dones 13 8 14 7
Homes 9 14 8 9
Crèdits matriculats 1.205 1.180 1.010 880
Crèdits matriculats per estudiant 54,77 53,64 45,91 55
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 20,08 19,67 16,83 14,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,91 0,89 0,77 0,92
Estudiants matriculats a temps complet 17 18 19 15
Estudiants matriculats a temps parcial 5 4 3 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 90,91 72,73 90,91 93,75
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 25
Demanda (D) 52 56 54 39
Ràtio D/O 2,08 2,24 2,16 1,56
Matrícula de nou ingrés 19 18 16 15
Dones 12 6 10 6
Homes 7 12 6 9

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 81,58 82,57 90,25 94,55
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 83,33 83,4 90,68 95,05
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 97,89 99 99,53 99,48
% Crèdits matriculats per primer cop 95,61 96,27 97,88 95,54

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 15 11 15 15
Graduats en t o t+1 15 10 14 13
Taxa d'eficiència (%) 88,04 97,33 98,04 89,15
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,27 1,18 1,2 1,47
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 11 10 13 10
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 68,75 52,63 72,22 62,5
Graduats en t o t+1 11 11 16 10
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 68,75 57,89 88,89 62,5

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 4 5 2 3
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 3 6 2 2
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 2 1 2
Taxa d'abandonament (%) 18,75 31,58 11,11 12,5