Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011-2012
Places ofertades al màster 20

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 22 22 22 16
Dones 12 13 8 10
Homes 10 9 14 6
Crèdits matriculats 1.140 1.210 1.180 915
Crèdits matriculats per estudiant 51,82 55 53,64 57,19
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19 20,17 19,67 15,25
Ràtio EETC / Total matriculats 0,86 0,92 0,89 0,95
Estudiants matriculats a temps complet 17 17 18 14
Estudiants matriculats a temps parcial 5 5 4 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 81,82 90,91 72,73 87,5
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 20 25 25 25
Demanda (D) 34 52 56 54
Ràtio D/O 1,7 2,08 2,24 2,16
Matrícula de nou ingrés 16 19 18 16
Dones 10 12 6 10
Homes 6 7 12 6

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 92,37 81,58 82,23 90,25
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,37 83,33 83,06 90,68
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 97,89 99 99,53
% Crèdits matriculats per primer cop 100 95,61 96,28 97,88

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 8 15 11 15
Graduats en t o t+1 8 15 10 14
Taxa d'eficiència (%) 100 88,04 97,33 98,04
Durada mitjana dels estudis (anys) 1 1,27 1,18 1,2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 8 11 10 13
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 61,54 68,75 52,63 72,22
Graduats en t o t+1 12 11 11 13
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 92,31 68,75 57,89 72,22

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 4 7 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 3 8 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 2 2 1
Taxa d'abandonament (%) 0 18,75 42,11 5,56