Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 20 18 21 17
- Dones 10 5 9 11
- Homes 10 13 12 6
Crèdits matriculats 960 1.040 1.085 865
Crèdits matriculats per estudiant 48,00 57,78 51,67 50,88
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 16,00 17,33 18,08 14,42
Ràtio EETC / Total matriculats 0,80 0,96 0,86 0,85
Estudiants matriculats a temps complet 19 16 19 14
Estudiants matriculats a temps parcial 1 2 2 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 95,00 83,33 85,71 88,24
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 25 35 35 35
Demanda (D) 39 53 60 69
Ràtio D/O 1,56 1,51 1,71 1,97
Matrícula de nou ingrés 15 15 18 12
- Dones 6 4 7 9
- Homes 9 11 11 3

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 94,55 88,54 87,98 92,17
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,05 94,79 94,23 98,16
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,48 93,41 93,37 93,90
% Crèdits matriculats per primer cop 95,54 99,48 96,15 93,09

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 15 14 14 13
Graduats en t o t+1 13 13 13 10
Taxa d'eficiència (%) 89,15 89,80 93,41 89,96
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,47 1,57 1,71 1,46
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 10 9 11 10
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 62,50 60,00 73,33 55,56
Graduats en t o t+1 14 11 11 10
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 87,50 73,33 73,33 55,56

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 3 1 3 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 2 1 3 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 0 1 0
Taxa d'abandonament (%) 12,50 6,67 20,00 0,00