Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2011-2012
Any del pla d'estudis vigent 2011
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 22 22 20 17
Dones 8 14 10 4
Homes 14 8 10 13
Crèdits matriculats 1.180 1.010 960 1.000
Crèdits matriculats per estudiant 53,64 45,91 48 58,82
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 19,67 16,83 16 16,67
Ràtio EETC / Total matriculats 0,89 0,77 0,8 0,98
Estudiants matriculats a temps complet 18 19 19 15
Estudiants matriculats a temps parcial 4 3 1 2
Estudiants estrangers matriculats (%) 72,73 90,91 95 82,35
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 56 54 39 53
Ràtio D/O 2,24 2,16 1,56 1,51
Matrícula de nou ingrés 18 16 15 15
Dones 6 10 6 4
Homes 12 6 9 11

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 82,57 90,25 94,55 88,54
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 83,4 90,68 95,05 94,79
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99 99,53 99,48 93,41
% Crèdits matriculats per primer cop 96,27 97,88 95,54 99,48

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 11 15 15 14
Graduats en t o t+1 10 14 13 13
Taxa d'eficiència (%) 97,33 98,04 89,15 89,8
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,18 1,2 1,47 1,57
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 10 13 10 9
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 52,63 72,22 62,5 60
Graduats en t o t+1 11 16 14 9
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 57,89 88,89 87,5 60

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 5 2 3 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 6 2 2 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 2 1 2 1
Taxa d'abandonament (%) 31,58 11,11 12,5 6,67