Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2014-2015
Any del pla d'estudis vigent 2014
Places ofertades al màster 25

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 23 21 30 32
Dones 14 17 19 22
Homes 9 4 11 10
Crèdits matriculats 1.290 1.105 1.660 1.775
Crèdits matriculats per estudiant 56,09 52,62 55,33 55,47
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 21,5 18,42 27,67 29,58
Ràtio EETC / Total matriculats 0,93 0,88 0,92 0,92
Estudiants matriculats a temps complet 20 17 26 27
Estudiants matriculats a temps parcial 3 4 4 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 65,22 57,14 73,33 37,5
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 25 25 25 35
Demanda (D) 107 97 98 68
Ràtio D/O 4,28 3,88 3,92 1,94
Matrícula de nou ingrés 21 19 27 31
Dones 12 16 18 22
Homes 9 3 9 9

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 93,02 95,02 94,88
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 93,41 95,02 95,18
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,59 100 99,68
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 98,64 99,1

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 23 19 15 25
Graduats en t o t+1 22 19 15 24
Taxa d'eficiència (%) 99,38 99,25 99,05 99
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,09 1,11 1,07 1,12
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Graduats en t 22 17 14 23
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 91,67 80,95 73,68 85,19
Graduats en t o t+1 24 18 15 23
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 85,71 78,95 85,19

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 2 3 1
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 0 2 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 0 1
Taxa d'abandonament (%) 0 9,52 15,79 3,7