Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2013-2014
Any del pla d'estudis vigent 2013
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 21 21 24 17
Dones 16 12 21 15
Homes 5 9 3 2
Crèdits matriculats 910 1.090 1.295 720
Crèdits matriculats per estudiant 43,33 51,9 53,96 42,35
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 15,17 18,17 21,58 12
Ràtio EETC / Total matriculats 0,72 0,87 0,9 0,71
Estudiants matriculats a temps complet 17 17 19 12
Estudiants matriculats a temps parcial 4 4 5 5
Estudiants estrangers matriculats (%) 66,67 76,19 70,83 82,35
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 30
Demanda (D) 52 67 70 69
Ràtio D/O 1,73 2,23 2,33 2,3
Matrícula de nou ingrés 16 18 22 11
Dones 14 9 20 10
Homes 2 9 2 1

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 91,67 92,31 100 92,66
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 92,92 93,96 100 93,82
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 98,65 98,25 100 98,77
% Crèdits matriculats per primer cop 97,5 97,25 98,62 100

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 16 16 19 17
Graduats en t o t+1 16 15 19 17
Taxa d'eficiència (%) 97,86 96,9 98,68 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 1,13 1,38 1,16 1,06
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 14 11 16 16
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 70 68,75 88,89 72,73
Graduats en t o t+1 18 14 17 17
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 90 87,5 94,44 77,27

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 2 2 0 1
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 2 2 0 1
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 1 0 1
Taxa d'abandonament (%) 10 12,5 0 4,55