(Comissió delegada del Consell de Govern) (Comissió delegada del Consell de Govern)