Norma de creació

Creada per Acord de la Junta de Govern de 9 de novembre de 1994.

 

Funcions

  • La Comissió de Cultura de la Universitat Pompeu Fabra té la funció d'assessorar i informar en l'elaboració de les directrius generals de la política d'activitats culturals de la Universitat i sobre el seguiment de la seva aplicació i la seva avaluació.