Norma de creació

Acord del Consell de Govern d'11 d'abril del 2018

 

Funcions

  • Instruir un expedient informatiu dins un procediment d'actuació davant actuacions de violència masclista i LGTBIfòbia.
  • Investigar tots els casos en què hi hagi indicis de conducta violenta, discriminatòria o d'assetjament. 
  • Fer el seguiment de la implantació de les mesures correctores i del control de la seva efectivitat.