En el marc del Pla de mesures d’integritat en la gestió, com a instrument que concreta el compromís de la Universitat com a institució pública en la lluita contra el frau i la corrupció, s’ha creat la Comissió Antifrau de la Universitat Pompeu Fabra.