Acords

(Data de publicació dels acords: 29 de novembre del 2017)

1. Elecció del representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació i d'un representant del col·legi d'estudiants a la Mesa del Claustre

Vista la candidatura presentada pel col·legi d'estudiants a la vacant de la Mesa del Claustre, i atès que s'ha presentat un únic candidat pel lloc a cobrir, es proclama representant dels estudiants claustrals a la Mesa del Claustre:

Xan Fernando Boullon Tato

Suplent: Maria Margalida Payeras Sitjar

3.  Informe del rector

S'aprova l'informe del rector al Claustre, que s'adjunta com a annexos 12 i 3 , per 55 vots a favor, 24 en contra i 7 abstencions.

5. Mocions del Claustre

El Claustre aprova les mocions següents:

1. S'aprova, per 59 vots a favor, cap en contra i 12 abstencions, la moció següent:

El Claustre insta a l'òrgan competent a augmentar el nombre de classes ofertes en català, i al rector a fer efectiu el seu compromís d'augmentar un 10% la docència en català abans de la fi del curs 2020-2021.

Al mateix temps, s'insta a garantir la seguretat lingüística a la universitat, i  que es posi en coneixement de tot l'alumnat aquest dret per eliminar possibles vulneracions a la docència en català.

Per acabar, es recomana a l'òrgan pertinent a revisar i promocionar l'ús del català a la Pompeu Fabra per fer-ne una de les apostes de la universitat.

2. S'aprova, per 74 vots a favor, cap en contra i cap abstenció, la moció següent:

El Claustre insta els òrgans competents a no promoure convenis i contractes amb empreses que no compleixin tots els requisits legals establerts a la Llei de Contractes del Sector Públic.

3. S'aprova, per 71 vots a favor, cap en contra i 3 abstencions, la moció següent:

El Claustre insta l'òrgan pertinent a negociar amb les empreses concessionàries corresponents:

1. Que els preus dels entrepans vegans, vegetarians i celíacs no siguin superiors als entrepans amb característiques equivalents,

2. Que el menú del migdia compti sempre amb opcions vegetarianes i veganes, tant en el primer plat, com en el segon.

4. S'aprova, per 50 vots a favor, 2 en contra i 21 abstencions, la moció següent:

El Claustre declara el seu rebuig a la celebració del 12 d'octubre i insta els òrgans competents de la Universitat a fer públic, si escau, l'acord adoptat.

5.  S'aprova, per 58 vots a favor, 3 en contra i 12 abstencions, la moció següent:

1. Fer públic el rebuig de la universitat a l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola.

2. Declarar l'obediència de la Universitat Pompeu Fabra al Parlament de Catalunya i les seves institucions democràtiques, tot mostrant el suport a totes les aspiracions legítimes del poble català.

3. Instar l'equip rectoral a mostrar una posició de rebuig ferm davant de qualsevol atac a les institucions, la sobirania o a la democràcia catalanes.

6. S'aprova, per 49 vots a favor, 1 en contra i 8 abstencions, la moció següent:

El Claustre de la UPF expressa el seu rebuig als empresonaments de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez, els líders de l'Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural, i els de set consellers i el vicepresident del legítim govern de Catalunya i demana la llibertat dels presos polítics catalans i la fi de la judicialització de la política. Al mateix temps, insta els òrgans competents a facilitar els actes relacionats amb la llibertat dels presos polítics convocats als centres de la universitat.

1r. Elecció del representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació i d'un representant del col·legi d'estudiants a la Mesa del Claustre.

2n. Elecció del representant del col·legi de la resta de professorat i el personal investigador en formació a la Comissió de Debats.  

3r.  Informe del rector.

4t.  Informe del síndic de Greuges de la UPF.

5è. Torn obert de paraules.