Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total matriculats 52 45 58 63
Dones 27 25 26 24
Homes 25 20 32 39
Crèdits matriculats 3.120 2.655 3.425 3.750
Crèdits matriculats per estudiant 60 59 59,05 59,52
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 52 44,25 57,08 62,5
Ràtio EETC / Total matriculats 1 0,98 0,98 0,99
Estudiants matriculats a temps complet 52 43 55 62
Estudiants matriculats a temps parcial 0 2 3 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 7,69 15,56 15,52 15,87
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Oferta de places a 1r curs (O) 30 25 40 45
Demanda (D) 108 88 117 94
Ràtio D/O 3,6 3,52 2,93 2,09
Matrícula de nou ingrés 23 25 33 32
Dones 13 14 13 13
Homes 10 11 20 19

Rendiment

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 97,27 95,19 99,44 99,85
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 97,42 95,83 99,81 99,85
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,84 99,33 99,62 100
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 99,81 99,85

Graduació

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total graduats 24 29 19 25
Graduats en t o t+1 24 29 19 25
Taxa d'eficiència (%) 100 100 99,79 99,56
Durada mitjana dels estudis (anys) 2 2 2 2,04
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Graduats en t 24 29 19 24
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96 96,67 82,61 96
Graduats en t o t+1 24 29 20 24
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96 96,67 86,96 96

Abandonament

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total abandonament 2 3 1 0
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 1 1 3 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 1 2 0
Taxa d'abandonament (%) 4 3,33 13,04 4