Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 45

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total matriculats 58 63 63 65
- Dones 26 24 29 32
- Homes 32 39 34 33
Crèdits matriculats 3.425 3.710 3.765 3.795
Crèdits matriculats per estudiant 59,05 58,89 59,76 58,38
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 57,08 61,83 62,75 63,25
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,98 1,00 0,97
Estudiants matriculats a temps complet 55 62 62 62
Estudiants matriculats a temps parcial 3 1 1 3
Estudiants estrangers matriculats (%) 15,52 15,87 17,46 18,46
         
Curs de la cohort  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Oferta de places a 1r curs (O) 40 45 45 45
Demanda (D) 117 94 142 133
Ràtio D/O 2,93 2,09 3,16 2,96
Matrícula de nou ingrés 33 32 31 31
- Dones 13 13 16 15
- Homes 20 19 15 16

Rendiment

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,44 99,85 99,87 98,14
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,81 99,85 100,00 98,54
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,62 100,00 99,87 99,60
% Crèdits matriculats per primer cop 99,81 99,85 99,87 100,00

Graduació

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total graduats 19 25 30 29
Graduats en t o t+1 19 25 30 29
Taxa d'eficiència (%) 99,79 99,56 99,87 99,86
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,00 2,04 2,00 2,00
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 24 30 0 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96,00 100,00 0,00 0,00
Graduats en t o t+1 24 30 0 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96,00 90,00 0,00 0,00

Abandonament

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 2 0 0
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 2 0 0
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 4,00 6,67 0,00 0,00