Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 45

 

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Total matriculats 63 63 65 56
- Dones 24 29 32 31
- Homes 39 34 33 25
Crèdits matriculats 3.710 3.765 3.730 3.225
Crèdits matriculats per estudiant 58,89 59,76 57,38 57,59
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 61,83 62,75 62,17 53,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 1,00 0,96 0,96
Estudiants matriculats a temps complet 62 61 61 52
Estudiants matriculats a temps parcial 1 2 4 4
Estudiants estrangers matriculats (%) 15,87 17,46 20,00 28,57
         
Curs de la cohort  2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Oferta de places a 1r curs (O) 45 45 45 45
Demanda (D) 94 142 133 141
Ràtio D/O 2,09 3,16 2,96 3,13
Matrícula de nou ingrés 32 31 31 29
- Dones 13 16 15 17
- Homes 19 15 16 12

 

Rendiment

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 99,85 99,87 98,14 95,44
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 99,85 100,00 98,54 95,58
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100,00 99,87 99,60 99,86
% Crèdits matriculats per primer cop 99,85 99,87 100,00 98,93

 

Graduació

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total graduats 25 30 29 33
Graduats en t o t+1 25 30 29 32
Taxa d'eficiència (%) 99,56 99,87 99,86 99,42
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,04 2,00 2,00 2,12
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Graduats en t 24 30 29 30
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 96.00 100.00 90.63 96.77
Graduats en t o t+1 24 30 31 30
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 96.00 90.00 96.88 96.77

 

Abandonament

Curs acadèmic  2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Total abandonament 2 0 1 3
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total abandonament 1 2 1 1
No superen el règim de permanència a 1r curs 0 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 4.00 6.67 3.13 3.23