Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 40

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Total matriculats 55 52 45 58
Dones 22 27 25 26
Homes 33 25 20 32
Crèdits matriculats 3.300 3.120 2.655 3.440
Crèdits matriculats per estudiant 60 60 59 59,31
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 55 52 44,25 57,33
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 0,98 0,99
Estudiants matriculats a temps complet 55 52 39 52
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 6 6
Estudiants estrangers matriculats (%) 7,27 7,69 15,56 15,52
Curs de la cohort  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 25 40
Demanda (D) 92 108 88 117
Ràtio D/O 3,07 3,6 3,52 2,93
Matrícula de nou ingrés 30 23 25 33
Dones 15 13 14 13
Homes 15 10 11 20

Rendiment

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 100 97,27 95,19 99,44
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 100 97,42 95,83 99,81
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 100 99,84 99,33 99,62
% Crèdits matriculats per primer cop 100 100 100 99,81

Graduació

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total graduats 25 24 29 19
Graduats en t o t+1 25 24 29 19
Taxa d'eficiència (%) 99,52 100 100 99,79
Durada mitjana dels estudis (anys) 2 2 2 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 25 24 29 19
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 96 96,67 82,61
Graduats en t o t+1 25 24 29 19
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 96 96,67 82,61

Abandonament

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total abandonament 0 2 3 0
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 1 1 3
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 1 2
Taxa d'abandonament (%) 0 4 3,33 13,04