Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006-2007
Places ofertades al màster 30

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Total matriculats 50 55 52 45
Dones 18 22 27 25
Homes 32 33 25 20
Crèdits matriculats 3.005 3.300 3.120 2.720
Crèdits matriculats per estudiant 60,1 60 60 60,44
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 50,08 55 52 45,33
Ràtio EETC / Total matriculats 1 1 1 1,01
Estudiants matriculats a temps complet 50 55 52 45
Estudiants matriculats a temps parcial 0 0 0 0
Estudiants estrangers matriculats (%) 8 7,27 7,69 13,33
Curs de la cohort  2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Oferta de places a 1r curs (O) 30 30 30 25
Demanda (D) 76 92 108 88
Ràtio D/O 2,53 3,07 3,6 3,52
Matrícula de nou ingrés 25 30 23 25
Dones 7 15 13 14
Homes 18 15 10 11

 Rendiment

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 98,48 100 97,27 95,19
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 98,63 100 97,42 95,83
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,85 100 99,84 99,33
% Crèdits matriculats per primer cop 99,7 100 100 100

Graduació

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total graduats 28 25 24 29
Graduats en t o t+1 28 25 24 29
Taxa d'eficiència (%) 99,35 99,52 100 100
Durada mitjana dels estudis (anys) 2 2 2 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Graduats en t 25 24 29 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 100 96 96,67 0
Graduats en t o t+1 25 24 29 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 100 96 96,67 0

 Abandonament

Curs acadèmic  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 1 0 2 2
Curs de la cohort  2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Total abandonament 0 1 1 2
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 0 0 1 2
Taxa d'abandonament (%) 0 4 3,33 8,7