Dades bàsiques
Curs d'inici dels estudis 2006-2007
Any del pla d'estudis vigent 2006
Places ofertades al màster 45

Accés i matrícula

Curs acadèmic  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Total matriculats 45 58 63 63
- Dones 25 26 24 29
- Homes 20 32 39 34
Crèdits matriculats 2.655 3.425 3.710 3.765
Crèdits matriculats per estudiant 59,00 59,05 58,89 59,76
Estudiants Equivalents a Temps Complet (EETC) 44,25 57,08 61,83 62,75
Ràtio EETC / Total matriculats 0,98 0,98 0,98 1,00
Estudiants matriculats a temps complet 43 55 62 62
Estudiants matriculats a temps parcial 2 3 1 1
Estudiants estrangers matriculats (%) 15,56 15,52 15,87 17,46
         
Curs de la cohort  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Oferta de places a 1r curs (O) 25 40 45 45
Demanda (D) 88 117 94 142
Ràtio D/O 3,52 2,93 2,09 3,16
Matrícula de nou ingrés 25 33 32 31
- Dones 14 13 13 16
- Homes 11 20 19 15

Rendiment

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Taxa de rendiment (% crèdits superats/crèdits matriculats) 95,19 99,44 99,85 99,87
Taxa de presentació (% crèdits presentats/crèdits matriculats) 95,83 99,81 99,85 100,00
Taxa d'èxit (% crèdits superats/crèdits presentats) 99,33 99,62 100,00 99,87
% Crèdits matriculats per primer cop 100,00 99,81 99,85 99,87

Graduació

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total graduats 29 19 25 30
Graduats en t o t+1 29 19 25 30
Taxa d'eficiència (%) 100,00 99,79 99,56 99,87
Durada mitjana dels estudis (anys) 2,00 2,00 2,04 2,00
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Graduats en t 19 24 30 0
Graduats en t sobre Nou Ingrés a 1r curs (%) 82,61 96,00 100,00 0,00
Graduats en t o t+1 20 24 30 0
Taxa de graduació (graduats en t o t+1) 86,96 96,00 90,00 0,00

Abandonament

Curs acadèmic  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 3 1 2 0
         
Curs de la cohort  2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Total abandonament 3 1 2 0
No superen el règim de permanència a 1r curs (%) 2 0 0 0
Taxa d'abandonament (%) 13,04 4,00 6,67 0,00