Tipologia

Webs de figures de recerca de la UPF

Les figures de recerca reconegudes oficialment per la Universitat (centres d'estudis, unitats de recerca, grups de recerca, etc.) poden tenir la seva pròpia web i ha d'estar hostatjada al servidor institucional.

Característiques:

 • Incorporen una marca declinada de la marca UPF, que s'ha de demanar a Serveis Gràfics.
 • Segueixen l'esquema de color de la web institucional.
 • Poden incorporar automàticament dades del Portal de Producció Científica (PPC).

Exemples:

Webs de projectes i de productes de recerca

Les webs dels projectes i productes de recerca han d'estar al servidor institucional, que resol la major part de les casuístiques. De forma excepcional (webs amb necessitats de programació específiques, integració de bases de dades, etc.) la web es podrà allotjar en un servidor de recerca (que gestiona el servei de Suport a la Recerca de cada campus).

Característiques:

 • Poden tenir un logo propi, que s'ha d'ajustar als requisits de la web de la UPF i no pot contenir la marca UPF.
 • Poden tenir un color propi que s'aplica als elements genèrics de la web (títols, menú, peu, etc.).
 • No incorporen directament dades del Portal de Producció Científica.

Exemples:

Què cal aportar?

En el moment de fer la sol·licitud, és necessari indicar algunes dades i proporcionar una informació suficient que permeti publicar la web. No lliurem webs buides o amb tan poca informació que no tingui sentit publicar-les.

Es pot adjuntar tot en un document de Word o, millor encara, a través d'un enllaç a una carpeta compartida de Google Drive.

 • Títol de la web.
 • URL de la web (serà sempre del tipus https://www.upf.edu/web/nom-del-web)
 • En quins idiomes cal fer web? Cal especificar quin serà l'idioma principal i si hi ha d'haver traduccions (caldrà aportar tots els continguts traduïts per elaborar la web).
 • Dades sobre el finançament, en el cas dels projectes de recerca (entitat finançadora, codi de referència del projecte, etc.) o reconeixement oficial del grup o figura de recerca.
 • Les dades de contacte i xarxes socials que han de figurar a la web.
 • Una llista dels membres del grup de recerca o participants del projecte.
 • Un text de presentació i els textos per a les diferents seccions de la web. 
 • Publicacions:
  • Webs de grups de recerca: Si tots els membres tenen el PPC (Portal de la Producció Científica) actualitzat, podem incorporar un llistat automàtic que, a més de llistar llibres i articles, facilita que l'usuari pugui accedir a la publicació en línia, sempre que estigui disponible en obert o l'e-Repositori de la UPF.
  • Webs de projectes o productes de recerca (i grups de recerca que no tinguin el PPC actualitzat): es pot adjuntar una llista de publicacions. (No es pot tenir les publicacions en PDF a la mateixa web per qüestions legals i de propietat intel·lectual).
 • Les imatges necessàries (p. ex. els logotips de les entitats finançadores o col·laboradores d'un projecte). Per a les mides, format, etc. de les imatges, consulta l'apartat d'Escriure per la web > Imatges i vídeos (Com han de ser les imatges?)