Webs de grups de recerca

Els grups de recerca reconeguts oficialment per la Universitat poden tenir la seva pròpia web. A la capçalera hi pot figurar una marca pròpia. Aquesta marca s'ha de demanar a la Unitat de Comunicació i Projecció institucionals (UCPI) i la incorporarem a la capçalera de la web en el moment de construir-la.

Exemples: TALN (Natural Language Processing), DEMOSOC (Grup de Recrca en Sociodemografia)

 

Webs de projectes de recerca

Els projectes de recerca estan relacionats normalment dins la web de la seva UCA o d'un grup de recerca. Si el grup ho sol·licita, poden tenir també la seva pàgina web independent. Els projectes de recerca no poden tenir marca pròpia.

Exemples: Comunicar en situaciones de emergencia en social media

 

Webs de centres de recerca

Exemple: CRES UPF (Centre de Recerca en Economia i Salut)