Grup Infolex

Grup de recerca en informació lexicogràfica

El grup InfoLex es va començar a gestar l'any 1994 amb la creació de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Es va constituir com a grup de recerca dins de la Universitat Pompeu Fabra l’any 2004 i ha tingut reconeixement com a grup consolidat entre els anys 2005 i 2021 (2005 SGR 00245, 2009 SGR 1138, 2014 SGR 1071, 2017 SGR 1366), sota la direcció a l’inici de M. Paz Battaner, de Janet DeCesaris a partir de 2009 i de Sergi Torner a partir de 2012. Des de l’any 2022 és un grup de recerca de la UPF que forma part del grup consolidat TraDiLex (2021 SGR 952).

La denominació del grup InfoLex anuncia els eixos que el vertebren: Info, d'informació i informatització, i lex, de lèxic i lexicografia. L'estudi del lèxic com a objecte dels diccionaris, tant monolingües com bilingües, així com la informació que duen i que poden dur els diccionaris n'és el principal camp d'interès. Amb aquesta mirada centrada en la informació del component lèxic i el seu reflex en els diccionaris, ha desenvolupat recerca en lexicografia monolingüe d’aprenentatge, morfologia, semàntica, combinatòria lèxica i neologia. Més recentment ha ampliat les seves línies de recerca a l’estudi de la traducció amb metodologies de corpus, especialment pel que fa a la traducció audiovisual, i a l’accessibilitat. InfoLex forma part de l'Institut de Lingüística Aplicada (IULA), centre específic de recerca de la UPF.

Notícies

Grup Infolex - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 935 422 334

[email protected]

Segueix-nos a: Youtube