Tipologia

Webs de Departament | Facultat

Aquesta web reuneix tota la informació relacionada amb els estudis, la recerca i les activitats que es fan en el marc del Departament i la Facultat. 

 

Webs de màster i de doctorat

La Universitat presenta de forma centralitzada les fitxes de promoció dels màsters i dels programes de doctorat, que tenen com a objectiu difondre el catàleg dels programes d'estudi amb un format homogeni.

A més d'aquestes fitxes, existeixen les webs pròpies de cada màster i de determinats doctorats. Les webs de màster poden incorporar de forma automàtica la presentació del màster i les condicions d'accés i admissió, directament des de la fitxa de promoció.

Exemples:

 

Webs d'altres programes de docència

Altres webs que relacionades amb programes de docència amb entitat pròpia o que complementen la formació oficial que ofereix la UPF.

Exemples