Durada 2 anys acadèmics (90 crèdits ECTS) - 1r. curs: 60 crèdits ECTS, 2n. curs: 30 crèdits ECTS
Calendari De setembre a juny 
Horari
De 16.00 a 21.00 hores, de dilluns a dijous 
Preu Estudiants UE: 3.301,8 € (1r curs, 60 ECTS) / 1.720,8 (2n curs, 30 ECTS)
Estudiants no UE: 5.239,8 € (1 curs, 60 ECTS) / 2.689,8 € (2n curs, 30 ECTS) 
Places 30
Modalitat De recerca i professionalitzadora
Idioma
Castellà i anglès (depenent de l'assignatura) 
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte