Durada 1 any acadèmic a temps complet
Calendari De setembre a desembre. El pràcticum es fa de gener a juny
Horari
De matins i tardes (40 hores setmanals)
Preu Estudiants UE: 3.420 € (preu provisional, pendent de l’aprovació del Decret de la Generalitat de Catalunya) | Estudiants no UE: 6.739,8 €
Places 30
Modalitat Recerca, Acadèmica i Professionalitzadora
Idioma
Castellà (anglès en algunes assignatures optatives)
Doctorat de la UPF al qual dóna accés
Organització i contacte