Tens algun dubte? Contacta amb  l'Oficina d'Admissions

No oferim servei d'atenció telefònica

Puc sol·licitar accés a més d'un màster?

Pots preinscriure't a més d'un programa, però has de completar la preinscripció adjuntant la documentació i pagant la taxa (30,21 €) per a cadascun dels màsters.

Quan triga a valorar-se la meva preinscripció?

Una vegada completada la preinscripció, l'equip d'admissions la revisarà durant els dies posteriors. Tanmateix, és responsabilitat del candidat verificar que la preinscripció ha estat correctament completada amb tota la documentació necessària i que les cartes de recomanació han estat adjuntades dins el període de la convocatòria per tal de ser avaluat pel Comitè de Selecció. Per saber si l'equip d'admissions ha rebut correctament les cartes de recomanació, l'estat que ha d'aparèixer al formulari de l'aplicació en línia és "ADJUNTADA".

Per què l'estat de la meva petició és Sol·licitud incompleta si he adjuntat tots els documents obligatoris?

A causa de l'elevat nombre de sol·licituds, la teva preinscripció pot ser que encara no hagi estat revisada per l'equip d'admissions. Una vegada fet, rebràs una notificació per correu electrònic.

Què passa si no he completat la preinscripció abans de la data final de la convocatòria?

Les preinscripcions incompletes en finalitzar la convocatòria seran denegades. Si estàs interessat a completar-la per ser valorat a la convocatòria següent, contacta amb l'Oficina d'Admissions per activar novament la teva preinscripció.

Si la meva sol·licitud ha resultat No admesa, puc tornar a participar en una altra convocatòria?

Si vols tornar a ser valorat has de contactar amb l'Oficina d'Admissions per aportar nova documentació a la teva candidatura.

Necessito acreditar el meu nivell d'idiomes?

Els requisits d'admissió s'estableixen per a cada màster. En cas que hi hagi un nivell mínim d'idiomes, has d'acreditar-lo mitjançant un certificat oficial. En cas de voler sol·licitar l'exempció d'acreditació d'idiomes per ser estudiant nadiu o per haver cursat estudis en la llengua en qüestió, és necessari que adjuntis una breu carta justificativa explicant-ne les raons.

Si vull sol·licitar una beca per cobrir l'import de la matrícula, he de pagar la reserva de plaça?

La reserva de plaça és obligatòria per a tots els estudiants, inclosos els sol·licitants de beca.

Quan rebré la carta d'admissió?

La carta d'admissió al màster i la carta per tramitar el visat s'envien per correu electrònic amb signatura digital, una vegada has reservat la plaça al màster amb el pagament de 600 € en concepte d'avançament de matrícula.

És possible el reintegrament de l'import de reserva de plaça en cas de no matricular-me?

Si vols renunciar a la teva plaça, contacta amb l'oficina d'admissions. L'import corresponent a la reserva de plaça no és reemborsable ni traslladable a altres anys acadèmics.