Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentage


Coordinació i tutoria del MED: Dra. Encarna Atienza
Informació acadèmica sobre el professorat i enllaços a webs personals: [web del personal del DTCL]
Accés a les webs dels diferents grups, centres i instituts: [web dels grups de recerca]

 

PROFESSORAT UPF:

Departament de Traducció i Interpretació

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Alsina, Àlex, Dr.

GLIF - URLING

Lingüistica formal i descriptiva

Atienza, Encarna, Dra.

[email protected]

Anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, lexicografia, pedagogia iy avaluació dels aprenentatges

Bach, Carme, Dra.

[email protected]

Anàlisi del discurs, ensenyament i aprenentatge de llengües, lingüística aplicada

Bel, Núria, Dra.

IULATERM - IULA

Processament del Llenguatge Natural i Traducció Automàtica 

Cañada, M. Dolors, Dra.

[email protected]

Aprenentatge de llengües

Cassany, Daniel, Dr.

[email protected]

Alfabetisme, lectura i escriptura, didàctica de la llengua, anàlisi del discurs, TIC i educació

Costa, Joan, Dr. IULATERM - IULA Avaluació de la implantació de la gramàtica normativa, anàlisi del discurs normatiu, anàlisi de la norma lingüística, planificació lingüística de corpus, variació i canvi lingüístics
Freixa, Judit, Dra. IULATERM - IULA  

González, Montserrat, Dra.

GEDIT

Pragmàtica, lingüística textual, epistemicitat, evidencialitat

López, Carmen, Dra.

[email protected]

Lingüística del text, anàlisi del discurs, aprenentatge de llengües i avaluació

Mayol, Laia, Dra. GLIF - URLING Semàntica i pragmàtica

Mc Nally, Louise, Dra.

GLIF - URLING

Semàntica, pragmàtica, semàntica computacional

Miche, Elisabeth , Dra. GEDIT Enunciació, semàntica argumentativa, anàlisi del discurs
Milà, Alba, Dra.    

Pérez, Carmen, Dra.

ALLENCAM - URLING

Adquisició del llenguatge

Ribas, Montserrat, Dra.

GEDIT

Anàlisi del discurs 

Van Dijk, Teun, Dr.

GEDIT

Estudis crítics del discurs 

 

Departamento de Comunicación

Nombre Grupo de investigación Línea principal de investigacion

Feixa, Carles, Dr.

JOVIS.com Research Group

Joventut; Bandes juvenils; Moviments socials
Migracions; Cibercultures

Soler, Roger, Dr.

 

 

Roca, Carles, Dr.

 

Comunicació interpersonal i mediada;T eoria de la comunicació; Metodologia de la recerca científica; Etnometodologia i anàlisi de la conversa; Anàlisi de l'entrevista política

Ruiz Collantes, Xavier, Dr.

 

 

Gómez, Lorena, Dra.

UNICA (Unitat d'investigació en Comunicació Audiovisual) y CAS (Communication, Advertising and Society)

Valors socials i mitjans de comunicació (especialment en ficció televisiva); Opinió pública, ciutadania i mitjans de comunicació (incloent-hi variables de gènere, nens i joves, i immigració); Comunicació política (especialment en anàlisi retòrica dels discursos persuasius)

Medina, Pilar, Dra.

Grup d'Investigació en Critical Communication (CritiCC)

Perspectiva de gènere amb especial atenció a la interseccionalitat. Ha publicat articles i llibres sobre misogínia a la web, violència domèstica, dones migrants, estereotips d'amor romàntic en l'adolescència, aculturació o rols de masculinitat.

Rodríguez, Ruth

 

Ètica periodística; Comunicació Cultural; Periodisme Online; Ficció i Mitjans de comunicació; Història del periodisme

Scolari, Carlos, Dr.

 

Semiòtica dels mitjans i de les interfícies; Ecologia dei mitjans; Teories de la comunicació digital interactiva; Teoria de les hipermediacions; Comunicació mòbil

Almiron, Núria, Dra.

 

Comunicació del medi ambient i el canvi climàtic; Anàlisi crítica del discurs; Grups d'interès i comunicació d'influència; Critical Animal and Media Studies; Economia política de la comunicació; Ètica de la comunicació

Besalú, Reinald, Dr.

 

Anàlisi qualitativa de la recepció; Audiències de televisió; Estructura del sistema audiovisual; Sociologia de la comunicació; Anàlisi semiòtica de textos audiovisuals

 

Professorat UAB:

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Giró, Xavier, Dr.

Observatori de la Cobertura de Conflictes

anàlisi crítica del discurs

Soriano, Jaume, Dr. Observatori sobre la Cobertura de Conflictes  
Gallego, Joana, Dra    


Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Birello, Marilisa, Dra.
Fontich, Xavier, Dr.
Salas, Naymé, Dra.

LLETRA

ensenyament i aprenentatge de la composició escrita

Dooly, Melinda, Dra.
Masats, Dolors, Dra.

GREIP

ensenyament i interaccions plurilingües

 

Departament de de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recercaLínia principal de recerca

Rifà, Montserrat, Dra.

EMIGRA

construcció de la identitat i la diferència

 

Departament de Pedagogia Aplicada

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Olmos, Patrícia, Dra.

EDO

inclusió educativa, social i laboral

 

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Bertrán, Marta, Dra.

EMIGRA

educació, gènere i diversitat

Mèlich, Joan Carles, Dr. CT antropologia de l'educació

 

Departament de Psicologia Social

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Pujol, Joan, Dr.

Grupo de investigación AFIN

discurso tecnocientífico y desarrollo tecnosocial; sociedades disciplinarias y de control; procesos biopolíticos y necropolíticos; modificaciones corporales y producción de corporeidad (reproducción asistida, anorexia, transexualidad, consumo de sustancias ilegales); políticas post-identitarias (cultura rave, nuevas masculinidades); procesos de (des) subjetivación (gentrificación, medicalización del cuerpo, subjetividades queer y post-coloniales); agenciamientos de género y TICs.

Pellicer, Isabel, Dra.    
Feliu, Joel, Dr.    

 

Consulta el web de l'horari lectiu per tenir la versió actualitzada de l'assignació docent.