Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge


Per a consultes acadèmiques:

Per a consultes/tràmits administratius:


 

PROFESSORAT UPF:

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Alsina, Àlex, Dr.

GLIF - URLING

Lingüística formal i descriptiva

Atienza, Encarna, Dra.

GR@EL

Anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, lexicografia, pedagogia i avaluació dels aprenentatges

Bach, Carme, Dra.

GR@EL

Anàlisi del discurs, ensenyament i aprenentatge de llengües, lingüística aplicada

Bel, Núria, Dra.

IULATERM - IULA

Processament del llenguatge natural i traducció automàtica 

Bisiada, Mario, Dr. GEDIT  Anàlisi del discurs i estudis de traducció

Cañada, M. Dolors, Dra.

GR@EL

Aprenentatge de llengües

Cassany, Daniel, Dr.

GR@EL

Alfabetisme, lectura i escriptura, didàctica de la llengua, anàlisi del discurs, TIC i educació

Freixa, Judit, Dra. IULATERM - IULA Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística

González, Montserrat, Dra.

GEDIT

Pragmàtica, lingüística textual, epistemicitat, evidencialitat

López, Carmen, Dra.

GR@EL

Lingüística del text, anàlisi del discurs, aprenentatge de llengües i avaluació

Mayol, Laia, Dra. GLIF - URLING Semàntica i pragmàtica

Mc Nally, Louise, Dra.

GLIF - URLING

Semàntica, pragmàtica, semàntica computacional

Miche, Elisabeth , Dra. GEDIT Enunciació, semàntica argumentativa, anàlisi del discurs
Milà, Alba, Dra. INFOLEX-IULA Pragmàtica (actes de parla, cortesia, imatge), anàlisi de la conversa, anàlisi del discurs i neologia. 

Perpiñán, Sílvia, Dra.

ALLENCAM - URLING

Bilingüisme, multilingüisme, adquisició de segones llengües, llengües en contacte, manteniment de llengües minoritàries, llengües d'herència, morfologia i sintaxi.


Departament de Comunicació

Nom Grup de recerca Línia principal de recerca

Feixa, Carles, Dr.

JOVIS.com Research Group

Joventut, bandes juvenils, moviments socials, migracions; cibercultures

Miquel Rodrigo, Dr. Critical Communication Research Group (CritiCC)

Interculturalitat

Roca, Carles, Dr.

Critical Communication Research Group (CritiCC)

Comunicació interpersonal i mediada, teoria de la comunicació, metodologia de la recerca científica, etnometodologia i anàlisi de la conversa, anàlisi de l'entrevista política

Ruiz Collantes, Xavier, Dr.

UNICA (Unitat d'investigació en Comunicació Audiovisual)

Estudis del discurs, metodologia de creativitat publicitària i anàlisi de missatges persuasius

Gómez, Lorena, Dra.

UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual) i CAS (Communication, Advertising and Society)

Valors socials i mitjans de comunicació (especialment en ficció televisiva); opinió pública, ciutadania i mitjans de comunicació (incloent-hi variables de gènere, nens i joves, i  immigració); comunicació política (especialment en anàlisi retòrica dels discursos persuasius)

Mauri, Marcel, Dr.

POLCOM-GRP

Deontologia i ètica periodística, història del periodisme

Medina, Pilar, Dra.

Critical Communication Research Group (CritiCC)

Perspectiva de gènere amb especial atenció a la interseccionalitat. 

Perales, Cristina, Dr. 

POLCOM-GRP

Anàlisi del discurs polític /estudis de gènere, en el marc de l'Anàlisi Crítica del Discurs (ACD)

Almiron, Núria, Dra.

Critical Communication Research Group (CritiCC)

Comunicació del medi ambient i el canvi climàtic, anàlisi crítica del discurs, grups d'interès i comunicació d'influència, Critical Animal and Media Studies, economia política de la comunicació, ètica de la comunicació

Castelo Heymann, Santiago, Dr. POLCOM-GRP Deontologia i ètica periodística, història del periodisme

 

Professorat UAB:

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Chillon, Albert, Dr.

Institut de la Comunicació (incom-UAB)

Periodisme literari literatura periodística, prosa testimonial, antropologia i filosofia de la comunicació i del llenguatge, retòrica

Martín, Enric. Dr.

Institut de la Comunicació (incom-UAB)

Història de la comunicació i del periodisme, polítiques comunicatives i de l’audiovisual, canvi social i canvi comunicatiu
Muntané, Isabel, Dra. Observatori sobre la Cobertura de Conflictes Gènere i comunicació
Soriano, Jaume, Dr. Observatori sobre la Cobertura de Conflictes Gènere i comunicació, anàlisis crítica de cobertures periodístiques, sociologia de la professi periodística, estudis crítics d’Internet


Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Birello, Marilisa, Dra.

ELBEC

Ensenyament i aprenentatge de la composició escrita

Salas, Naymé, Dra.

ELBEC

Ensenyament i aprenentatge de la composició escrita

Dooly, Melinda, Dra.

GREIP

Ensenyament i interaccions plurilingües

Masats, Dolors, Dra. GREIP

Plurilingüisme i aprenentatge de llengües, usos de les llengües en contextos de diversitat lingüística i cultural

Llompart, Júlia, Dra.

GREIP Ensenyament i interaccions plurilingües
Claudia Vallejo, Dra. GREIP Ensenyament i interaccions plurilingües

 

Departament de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Rifà, Montserrat, Dra.

EMIGRA

Construcció de la identitat i la diferència

 

Departament de Pedagogia Aplicada

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Olmos, Patrícia, Dra.

CRiEDO

Inclusió educativa, social i laboral

Sánchez, Rocío, Dra. CRiEDO Inclusió educativa, social i laboral

 

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Arnau, Laura, Dra. IARS La construcció de narratives al voltant de la infancia tutelada

Bertrán, Marta, Dra.

EMIGRA

Educació, gènere i diversitat

Mèlich, Joan Carles, Dr. Grup de recerca Cos i Textualitat Antropologia de l'educació

 

Departament de Psicologia Social

Nom 

Grup de recerca 

Línia principal de recerca 

Pujol, Joan, Dr.

Grup d'Investigació AFIN

Discurs dels professionals sanitaris, discurs de la parentalitat de persones amb discapacitat

 

Consulta la web de l'horari lectiu per tenir la versió actualitzada de l'assignació docent.