Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentage


Coordinació i tutoria del MED: Dra. Encarna Atienza
Informació acadèmica sobre el professorat i enllaços a webs personals: [web del personal del DTCL]
Accés a les webs dels diferents grups, centres i instituts: [web dels grups de recerca]

 

PROFESSORAT UPF:

Departament de Traducció i Interpretació

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Alsina, Àlex, Dr.

GLIF - URLING

Lingüistica formal i descriptiva

Andujar, Gemma, Dra.

GEDIT

Estratègies i tècniques traductores, i mecanismes de construcció del sentit en traducció general i juridicoeconòmica

Atienza, Encarna, Dra.

[email protected]

Anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, lexicografia, pedagogia iy avaluació dels aprenentatges

Bach, Carme, Dra.

[email protected]

Anàlisi del discurs, ensenyament i aprenentatge de llengües, lingüística aplicada

Bel, Aurora, Dra.

ALLENCAM - URLING

adquisició del llenguatge

Bel, Núria, Dra.

IULATERM - IULA

Processament del Llenguatge Natural i Traducció Automàtica 

Cañada, M. Dolors, Dra.

[email protected]

aprenentatge de llengües

Cassany, Daniel, Dr.

[email protected]

Alfabetisme, lectura i escriptura, didàctica de la llengua, anàlisi del discurs, TIC i educació

Castellà, Josep M, Dr.

[email protected]

aprenentatge de llengües 

Costa, Joan, Dr. IULATERM - IULA Avaluació de la implantació de la gramàtica normativa, anàlisi del discurs normatiu, anàlisi de la norma lingüística, planificació lingüística de corpus, variació i canvi lingüístics

González, Montserrat, Dra.

GEDIT

Pragmàtica, lingüística textual, epistemicitat, evidencialitat

López, Carmen, Dra.

[email protected]

Lingüística del text, anàlisi del discurs, aprenentatge de llengües i avaluació

Martín, Ernesto, Dr.

[email protected]  

Aprenentatge de llengües

Mc Nally, Louise, Dra.

GLIF - URLING

Semàntica, pragmàtica, semàntica computacional

Miche, Elisabeth , Dra. GEDIT Enunciació, semàntica argumentativa, anàlisi del discurs

Pérez, Carmen, Dra.

ALLENCAM - URLING

Adquisició del llenguatge

Ribas, Montserrat, Dra.

GEDIT

Anàlisi del discurs 

Vallduví, Enric, Dr.

GLIF - URLING

Linguistics; Pragmatics; Information structure; Word order and intonation; Dialogue models; Pragmatics and cognition 

Van Dijk, Teun, Dr.

GEDIT

Estudis crítics del discurs 

 

Departament de Comunicació

Docència encara no assignada.

 

Departament de Ciències Polítiques

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Zapata, Ricard, Dr.

GRITIM

polítiques d'immigració


Professorat UAB:

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Giró, Xavier, Dr.

Observatori de la Cobertura de Conflictes

anàlisi crítica del discurs


Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Birello, Marilisa, Dra.
Fontich, Xavier, Dr.
Salas, Naymé, Dra.

LLETRA

ensenyament i aprenentatge de la composició escrita

Dooly, Melinda, Dra.
Masats, Dolors, Dra.

GREIP

ensenyament i interaccions plurilingües

 

Departament de de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recercaLínia principal de recerca

Rifà, Montserrat, Dra.

EMIGRA

construcció de la identitat i la diferència

 

Departament de Pedagogia Aplicada

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Olmos, Patrícia, Dra.

EDO

inclusió educativa, social i laboral

 

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Bertrán, Marta, Dra.

EMIGRA

educació, gènere i diversitat

Mèlich, Joan Carles, Dr. CT antropologia de l'educació


Consulta el web de l'horari lectiu per tenir la versió actualitzada de l'assignació docent.