Màster Universitari en Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i Aprenentatge


Per a consultes acadèmiques:

Per a consultes/tràmits administratius:


 

PROFESSORAT UPF:

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Alsina, Àlex, Dr.

GLIF - URLING

Lingüistica formal i descriptiva

Atienza, Encarna, Dra.

GR@EL

Anàlisi del discurs, lingüística aplicada, ensenyament de llengües, lexicografia, pedagogia i avaluació dels aprenentatges

Bach, Carme, Dra.

GR@EL

Anàlisi del discurs, ensenyament i aprenentatge de llengües, lingüística aplicada

Bel, Núria, Dra.

IULATERM - IULA

Processament del llenguatge natural i traducció automàtica 

Cañada, M. Dolors, Dra.

GR@EL

Aprenentatge de llengües

Cassany, Daniel, Dr.

GR@EL

Alfabetisme, lectura i escriptura, didàctica de la llengua, anàlisi del discurs, TIC i educació

Costa, Joan, Dr. IULATERM - IULA Avaluació de la implantació de la gramàtica normativa, anàlisi del discurs normatiu, anàlisi de la norma lingüística, planificació lingüística de corpus, variació i canvi lingüístics
Freixa, Judit, Dra. IULATERM - IULA  

González, Montserrat, Dra.

GEDIT

Pragmàtica, lingüística textual, epistemicitat, evidencialitat

López, Carmen, Dra.

GR@EL

Lingüística del text, anàlisi del discurs, aprenentatge de llengües i avaluació

Mayol, Laia, Dra. GLIF - URLING Semàntica i pragmàtica

Mc Nally, Louise, Dra.

GLIF - URLING

Semàntica, pragmàtica, semàntica computacional

Miche, Elisabeth , Dra. GEDIT Enunciació, semàntica argumentativa, anàlisi del discurs
Milà, Alba, Dra.    

Pérez, Carmen, Dra.

ALLENCAM - URLING

Adquisició del llenguatge

Ribas, Montserrat, Dra.

GEDIT

Anàlisi del discurs 

Van Dijk, Teun, Dr.

GEDIT

Estudis crítics del discurs 

 

Departament de Comunicació

Nom Grup de recerca Línia principal de recerca

Feixa, Carles, Dr.

JOVIS.com Research Group

Joventut, bandes juvenils, moviments socials, migracions; cibercultures

Soler, Roger, Dr.

 

 

Roca, Carles, Dr.

 

Comunicació interpersonal i mediada, teoria de la comunicació, metodologia de la recerca científica, etnometodologia i anàlisi de la conversa, anàlisi de l'entrevista política

Ruiz Collantes, Xavier, Dr.

 

 

Gómez, Lorena, Dra.

UNICA (Unitat d'Investigació en Comunicació Audiovisual) i CAS (Communication, Advertising and Society)

Valors socials i mitjans de comunicació (especialment en ficció televisiva); opinió pública, ciutadania i mitjans de comunicació (incloent-hi variables de gènere, nens i joves, i  immigració); comunicació política (especialment en anàlisi retòrica dels discursos persuasius)

Medina, Pilar, Dra.

Grup d'Investigació en Critical Communication (CritiCC)

Perspectiva de gènere amb especial atenció a la interseccionalitat. Ha publicat articles i llibres sobre misogínia a la web, violència domèstica, dones migrants, estereotips d'amor romàntic en l'adolescència, aculturació o rols de masculinitat

Rodríguez, Ruth

 

Ètica periodística, comunicació Cultural, periodisme en línia, ficció i mitjans de comunicació, història del periodisme

Scolari, Carlos, Dr.

 

Semiòtica dels mitjans i de les interfícies, ecologia dels mitjans, teories de la comunicació digital interactiva, teoria de les hipermediacions; comunicació mòbil

Almiron, Núria, Dra.

 

Comunicació del medi ambient i el canvi climàtic, anàlisi crítica del discurs, grups d'interès i comunicació d'influència, Critical Animal and Media Studies, economia política de la comunicació, ètica de la comunicació

Besalú, Reinald, Dr.

 

Anàlisi qualitativa de la recepció, audiències de televisió, estructura del sistema audiovisual, sociologia de la comunicació, anàlisi semiòtica de textos audiovisuals

 

Professorat UAB:

Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Giró, Xavier, Dr.

Observatori de la Cobertura de Conflictes

Anàlisi crítica del discurs

Soriano, Jaume, Dr. Observatori sobre la Cobertura de Conflictes  
Gallego, Joana, Dra.    


Departament de Didàctica de la Llengua, la Literatura i les Ciències Socials

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Birello, Marilisa, Dra.
Fontich, Xavier, Dr.
Salas, Naymé, Dra.

LLETRA

Ensenyament i aprenentatge de la composició escrita

Dooly, Melinda, Dra.
Masats, Dolors, Dra.

GREIP

Ensenyament i interaccions plurilingües

 

Departament de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Rifà, Montserrat, Dra.

EMIGRA

Construcció de la identitat i la diferència

 

Departament de Pedagogia Aplicada

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Olmos, Patrícia, Dra.

EDO

Inclusió educativa, social i laboral

 

Departament de Teories de l'Educació i Pedagogia Social

Nom

Grup de recerca

Línia principal de recerca

Bertrán, Marta, Dra.

EMIGRA

Educació, gènere i diversitat

Mèlich, Joan Carles, Dr. CT Antropologia de l'educació

 

Departament de Psicologia Social

Nom 

Grup de recerca 

Línia principal de recerca 

Pujol, Joan, Dr.

Grup d'Investigació AFIN

Discurs tecnocientífic i desenvolupament tecnosocial; societats disciplinàries i de control; processos biopolítics i necropolítics; modificacions corporals i producció de corporeïtat (reproducció assistida, anorèxia, transsexualitat, consum de substàncies il·legals); polítiques postidentitàries (cultura rave, noves masculinitats); processos de (DONIS) subjectivacions (gentrificació, medicalització del cos, subjectivitats queer i postcolonials); agenciaments de gènere i TIC

Pellicer, Isabel, Dra.    
Feliu, Joel, Dr.    

 

Consulta la web de l'horari lectiu per tenir la versió actualitzada de l'assignació docent.