El grup recerca IULATERM (Lèxic i tecnologia), fundat per M. Teresa Cabré l’any 1994, treballa en les línies de recerca següents: terminologia, neologia, lexicografia especialitzada, discurs especialitzat, variació i canvi del lèxic, lexicologia (morfologia, semàntica i sintaxi del lèxic), tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, lingüística de corpus, i gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

Actualment, el grup està compost per 15 investigadors doctors i 17 investigadors en formació, que s’organitzen en dos equips de treball: Lèxic i TRL (Tecnologies i Recursos Lingüístics). El grup inclou també tres figures de desenvolupament i transferència: Observatori de Neologia (OBNEO), Portal de Terminologia (PORTALTERM) i Laboratori de Tecnologies Lingüístiques (LATEL). A més, gestiona l’Espai M. Teresa Cabré.

El grup IULATERM té reconeguda una gran capacitat formativa, per les tesis doctorals dirigides i per l’impuls i gestió de programes de formació propis, com el Màster Online de Terminologia.

IULATERM forma part de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra, i des de l’any 2001 té la consideració de grup de recerca consolidat amb finançament en el Pla de Recerca de Catalunya. La referència actual del grup: 2017SGR1530.

Destacats Destacats

Notícies Notícies

IULATERM - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 5422493

[email protected]