IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) és un grup de recerca de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, creat l'any 1994, en paral·lel a la creació de l'Institut. Des de l'any 2001, IULATERM té la consideració de grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (20001SGR00273).

 

L'Observatori de Neologia és un grup amb nom específic de la UPF que forma part del grup IULATERM. 

Els investigadors d'IULATERM lligats a projectes d'enginyeria lingüística participen a LATEL.

El grup TRL forma part del grup IULATERM.

IULATERM - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (Campus de la Comunicació-Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

+34 93 5422493

iulaterm@upf.edu

Notícies Notícies