Barcelona és una ciutat on es parlen tant el català, llengua pròpia d'aquesta ciutat i de Catalunya, com el castellà. Un dels objectius del pla de llengües  en català i castellà és que tingueu un domini bàsic i receptiu del català i un domini mitjà/alt del castellà al final del primer trimestre.

 

1. Abans de l'arribada a Barcelona

Es poden seguir els cursos de Parla.cat, un espai virtual que ofereix materials educatius per a l'aprenentatge de llengües. Són cursos oberts i gratuïts, encara que és obligatori registrar-s’hi.

 

2. Un cop a Barcelona 

És aconsellable inscriure's en el pla de llengües en català, que ha estat dissenyat per oferir informació pràctica de la llengua i la cultura catalanes. Hi ha molt poques places disponibles.

Per a més informació sobre ensenyament d'idiomes a la Universitat, pots
consultar-ho aquí.