MÀSTER EN ESTUDIS DEL DISCURS: COMUNICACIÓ, SOCIETAT I APRENENTATGE
 

Mòduls

Matèries

Assignatures i activitats

ECTS

Màster origen

Trim / Sem

Mòdul general comú

  1. Discurs

i llenguatge

0.1. Lingüística textual

0.2. Teories de l’enunciació i gèneres orals

0.3. Discurs i cognició social

5

5

5

(nova)

LIN

LIN

1 Trim

1 Trim

2 Trim

Mòduls d'especialització (intensificació)

 

 

 

  1. Discurs

    i comunicació

1.1. Cibercultura i comunicació

1.2. Comunicació i interculturalitat

1.3. Comunicació i persuasió

1.4. Cognició i adquisició del llenguatge [biennal]

1.5. Adquisició del llenguatge i bilingüisme

1.6. Poder i diversitat de gènere als mitjans de comunicació

1.7. Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació

5

5

5

5

 

5

 

7,5

 

7,5

COM

COM

COM

LIN

 

LIN

 

COM

 

COM

2 Trim

1 Trim

2 Trim

1 Trim

 

2 Trim

 

1 Trim

 

2 Trim

  1. Discurs

   i societat

2.1. Sociolingüística [biennal]

2.2. Identitats, diversitat i convivència intercultural

2.3. Comunicació política

2.4. Gènere, comunicació i canvi social

2.5.Terminologia, neologia  i societat (biennal)

5

6

5

6

 

5

LIN

MCC

COM

MCC

 

LIN

2 Trim

1 Sem

2 Trim

2 Trim

 

2 Trim

  1. Discurs

i aprenentatge

3.1. Instrucció de llengües  [biennal]

3.2. L'educació plurilingüe. Tendències i perspectives d'Investigació

3.3. Tendències de la investigació en ensenyament de l'escriptura

3.4. Processos d'aprenentatge de llengües

3.5. Cartografies del gènere: transicions i identitats en la recerca

5

6

 

6

5

 

6

LIN

DID

 

DID

LIN

 

DID

2 Trim

1 Sem

 

2 Sem

2 Trim

 

2 Trim

Mòdul optatiu d'ampl­iació

  1. Ampliació 

  complementària

4.1. Semàntica i pragmàtica

4.2. Procediments i habilitats a l'aula

4.3. Els reptes de la interculturalitat

5

5

3

LIN

LIN

IMM

2 Trim

2 Trim

1 Trim

Mòdul metodològic

  1. Mètodes i eines de recerca

5.1. Corpus i eines informàtiques

5.2. Argumentació en anàlisi lingüística

5.3. Fonaments dels mètodes qualitatius: de la interpretació al discurs

5.4. Formació en l'acció investigadora (Obligatòria per als estudiants de la línea de "intensificació en la recerca")

5.5. Epistemologia i metodologia de la recerca en comunicació

5

5

 

6

 

10

 

6

LIN

SOC

 

PSIS

 

MED

 

MCC

1 Trim

1 Sem

 

1 Trim 

 

1 Sem

 

2 Trim

Mòdul de treball individual

  1. TREBALL DE FI DE MÀSTER

Treball de fi de màster

10

 

3 Trim