MÀSTER EN ESTUDIS DEL DISCURS: COMUNICACIÓ, SOCIETAT I APRENENTATGE
 

Mòduls

Matèries

Assignatures i activitats

ECTS

Màster

origen

Trim./Sem.

Mòdul general comú

(mòdul obligatori)

0. DISCURS I LLENGUATGE

0.1. Lingüística Textual

0.2. Teories de l’Enunciació i Gèneres Orals

0.3. Discurs i Cognició Social

5

5

5

MED (UPF)

MED (UPF)

MED (UPF)

1 trim.

1 trim.

2 trim.

 

 

Mòduls d’especialització (intensificació)

 

 

 

1. DISCURS I COMUNICACIÓ

1.1. Poder i Diversitat de Gènere als Mitjans de Comunicació

1.2. Estudis Crítics sobre Animals i Mitjans de Comunicació

1.3. Comunicació i Interculturalitat

1.4. Xarxes, Mitjans i Nous Desafiaments Teòrics

1.5. Comunicació Interpersonal [biennal, NO activa el curs 2022-2023]

1.6. Cognició i Adquisició del Llenguatge

7,5
 

7,5
 

5

5

 

5
 

5

PMD (UPF)
 

PMD (UPF)
 

MED (UPF)

MUIC (UPF)
 

MUIC (UPF)

 

LIN (UPF)

2 trim.
 

2 trim.
 

2 trim.

2 trim.

 

2 trim.
 

2 trim.

2. DISCURS I SOCIETAT

2.1. Variació i Canvi Lingüístic [biennal, NO activa el curs 2022-2022]

2.2. Terminologia, Neologia i Societat

2.3.Identitats, Diversitat i Convivència Intercultural

2.4. Mitjans Digitals, Democràcia i Societat

2.5. Gènere, Comunicació i Canvi Social

5

 

5

6

 

5
 

6

 

LIN (UPF)

 

LIN (UPF)

MCC (UAB)
 

MUIC(UPF)
 

MCC (UAB)
 

2 trim.

 

2 trim.


1 trim.
 

2 trim.
 

2 trim.
 

 

3. DISCURS I

APRENENTATGE

3.1. Instrucció de Llengües [biennal, NO activa el curs 2022-2022]

3.2. Processos d'Aprenentatge de Llengües

3.3. Cartografies del Gènere: Transicions i Identitats en la Recerca

3.4. Educació Plurilingüe. Tendències i Perspectives de Recerca

3.5. Tendències de la Recerca en Ensenyament de l'Escriptura

5

 

5

 

6
 

6
 

6

LIN (UPF)

 

LIN (UPF)

 

DID (UAB)
 

DID (UAB)
 

DID (UAB)

2 trim.

 

2 trim.

 

3 trim.
 

2 trim.
 

3 trim.

Mòdul metodològic

 

4. MÈTODES I INSTRUMENTS D’INVESTIGACIÓ

4.1. Formació en l'Acció Investigadora (obligatòria per als estudiants de la línia d’"intensificació en la recerca")

4.2. Corpus i Eines Informàtiques

4.3. Discurs i Comunicació

4.4. Disseny, Planificació i Metodologia de la Recerca

4.5. Fonaments dels Mètodes Qualitatius: de la Interpretació al Discurs

4.6. Epistemologia i Metodologia de la Recerca en Comunicació

4.7. Argumentació en l'Anàlisi Lingüística

10

 

5

5


5

6


6
 

5

MED (UPF)


LIN (UPF)

 

MUIC (UPF)
 

MUIC (UPF)

PSIS (UAB)
 

MCC (UAB)

LIN (UPF)

3 trim.


1 trim.
 

1 trim.
 

1 trim.
 

1 trim.

1 trim.

 

2 trim.

Mòdul de treball individual

TREBALL DE FI DE MÀSTER

Treball de Fi de Màster

10

MED (UPF-UAB)

3 trim.

Altres assignatures optatives

 

5.1. Semàntica i Pragmàtica

5.2. Procediments i Habilitats a l'Aula

5

5

LIN (UPF)

LIN (UPF)

2 trim.

1 trim.