MÀSTER EN ESTUDIS DEL DISCURS: COMUNICACIÓ, SOCIETAT I APRENENTATGE

Mòduls

Matèries

Assignatures

ECTS

Màster origen

 1. Mòdul

general comú

 1. Discurs

i llenguatge

 1. Lingüística textual
 2. Teories de l’enunciació i gèneres orals
 3. Discurs i cognició social

5

5

5

(nova)

LIN

LIN

 

 

 1. Discurs

    i comunicació

1.1. Cibercultura i comunicació

1.2. Comunicació i interculturalitat

1.3.Comunicació i persuasió

1.4.Poder i diversitat de gènere als mitjans de comunicació

1.5.Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicación

1.6. Cognició, comunicació i competència lingüística

5

5

5

7,5

 

7,5

 

5

COM

COM

COM

COM

 

COM

 

LIN

 1. Discurs

   i societat

2.1.  Sociolingüística [biennal]

2.2. Identitats, diversitat i convivència intercultural

2.3. Comunicació política

2.4. Gènere, comunicació i canvi social

2.5.Terminologia i societat: necessitats professionals i aplicacions (biennal

5

6

 

5

6

5

LIN

MCC

COM

MCC

LIN

 1. Discurs

i aprenentatge

3.1. Discurs i aprenentatge

3.2. Plurilingüisme escolar

3.3. Investigació en la didàctica de la llengua escrita

3.4. Processos d'aprenentatge de llengües [biennal]

5

6

6

 

5

LIN

DID

DID

 

LIN

 1. Mòdul optatiu d'ampl­iació
 1. Aplicacions dels  estudis del discurs i de la comunicació
 1. Semàntica i pragmàtica

4.2. Cognició, comunicació i competència lingüística

4.3. Procediments i habilitats a l'aula

4.4. Els reptes de la interculturalitat

5

5

 

5

3

LIN

LIN

 

LING

IMM

 1. Mòdul metodo­lògic
 1. Mètodes

i eines de recerca

5.1. Corpus i eines informàtiques

5.2. Epistemologia i metodología de la recerca en comunicació

5.3. Argumentació en anàlisi lingüística

5.4. Fonaments dels mètodes qualitatius: de la interpretació al discurs.

5

6

 

5

9

LIN

MCC

 

LIN

PSIS

 1. Mòdul de treball indivi­dual
 1. Un tema o problema en estudis de discurs i de comunicació

6.1.Projecte de recerca

6.2.Treball de fi de màster

10

10