inscripcio

La Universitat Pompeu Fabra - Barcelona ( UPF ), fundada l'any 1990, és una universitat altament competitiva centrada en la investigació. Guardonada amb el CEI ( Campus d'Excel·lència Internacional ) pel Ministeri d'Educació espanyol , els indicadors de la UPF l'han convertit en un punt de referència per al sistema universitari espanyol i europeu. En els últims anys, la Universitat ha començat a ocupar un lloc destacat en  rànquings internacionals de prestigi.


 

1a. universitat espanyola, 58a. d'Europa i 135a. del món (2019).

11a. universitat del món entre les universitats més joves de 50 anys (2018)

Entre les 100 millors del món en lingüística i comunicació i mitjans, i entre les 150 del món en llengües modernes (2018)

5a. universitat de l'Estat en traducció i interpretació, 4a. universitat de l'Estat en llengües modernes


La UPF als rànquings

Sistema de Garantia de Qualitat de la UPF (Màsters): 6Q 

Acreditació del Màster