Full de tutoria ACADÈMIC - Full de tutoria de RECERCA

Les dates de les tutoria serán els dies 9 i 12 de setembre (els inscrits rebran un correu amb les dates i horaris concrets)

 

Què és la tutoria inicial

És l'entrevista personal de l'estudiant amb la coordinadora del màster, prèvia a l'automatrícula (o matrícula on line). Sense aquesta tutoria inicial de prematrícula no es podrà accedir a l'automatrícula. En aquesta entrevista l'estudiant ha de determinar:

  1. La dedicació (temps complet [TC] o temps parcial [TP], és a dir, 1 o 2 anys; nombre de crèdits)
  2. L'especialització / intensificació que es vol agafar ("Comunicació", "Societat" o "Aprenentatge").
  3. L'orientació de la formació (de recerca o acadèmica).
  4. Les assignatures que es cursaran, segons el full de tutoria corresponent. Una part important de les assignatures ve determinada per la tria de l'especialització i de l'orientació.

Les tutories es realitzaran el dies 9 i 12 de setembre del 2018. Els estudiants hauran de realitzar aquesta tutoria amb la coordinadora (o tutora) del Màster. Han de portar el full de tutoria (vg. enllaç en la part superior d'aquesta pàgina) amb una proposta de les assignatures que voldrien cursar i hauran d'haver consultat tota la informació disponible al web del màster. Abans de finals de juliol, la Secretaria contactarà tots els estudiants admesos per correu electrònic per assignar-los dia i hora de tutoria per aquests dies de setembre. En cas que hi hagi alguna dificultat relacionada amb els horaris i les dates, cal contactar amb la Secretaria de la Unitat de Gestió i Administració de Traducció i Ciències del Llenguatge ([email protected]). La secretaria romandrà tancada del 2 al 31 d'agost.

 

Dedicació

El màster està dissenyat sobre un pla d'estudis de 60 crèdits, que és el nombre mínim de crèdits que cal cursar. A aquests 60 crèdits s'hi poden sumar tants crèdits com calgui per completar la formació de l'estudiant.

El màster es pot fer a temps complet (TC) o a temps parcial (TP). Els estudiants que només disposen de mitja jornada per a dedicar-la al màster, és recomanable que el facin a temps parcial (30 crèdits cada any en 2 anys, anomenats M1 i M2).

 

Especialització / Intensificació

L'especialització orienta la formació de l'estudiant cap a una matèria específica dins dels estudis del discurs. Cal triar-ne una (es poden cursar les assignatures de les altres matèries  o les que resten de la pròpia matèria d'especialització com a optatives). Els estudiants de l'orientació de recerca han de triar l'especialització en funció dels seus interessos ulteriors de recerca doctoral.

L'especialització en "Comunicació" permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte comunicatiu de la llengua i el discurs des de perspectives etnogràfiques, retòriques i crítiques, independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en "Societat" permet aprofundir i ampliar coneixements en l'aspecte social i cultural (intercultural, multicultural, transcultural) de la llegua i el discurs,  independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització en "Aprenentatge" permet aprofundir i ampliar coneixements sobre el paper de les llengües i el discurs en l'adquisició de coneixements i en els processos d'aprenentatge,  independentment de si l'alumne vol fer un doctorat o no.

L'especialització es pot completar amb assignatures optatives del mòdul optatiu d'ampliació

 

Orientació

La tria d'orientació condiciona el nombre d'assignatures optatives que es poden cursar i com ha de ser el treball de fi de màster:

De recerca: aquesta orientació permet iniciar l'estudiant en la recerca, ja que li permet,  mitjançant el Treball de Fi de Màster, aprofundir en un treball d'investigació en estudis del discurs i en les metodologies que hi van associades. Aquesta formació, més focalitzada, permet afrontar amb èxit l'admissió al doctorat i la posterior preparació de la tesi doctoral. El treball de fi de màster és, en aquesta orientació, de 20 crèdits. Cal triar aquesta orientació si fa el màster amb la intenció de fer després un doctorat.

Acadèmica: aquesta orientació permet cursar més  assignatures optatives, dins del mínim de 60 crèdits, a canvi de fer un Treball de Fi de Màster de 10 crèdits (treball de caràcter acadèmic). La formació, per tant, no està tan focalitzada temàticament. S'aconsella triar aquesta orientació si el màster  es fa amb la finalitat d'ampliar estudis.

 

Assignatures

En el full de tutoria que trobaràs a la capçalera s'especifiquen -per a cada dedicació, especialització i orientació- les obligacions de l'estudiant en termes de crèdits i les assignatures que pot cursar.

Decideix la teva dedicació, especialització i també orientació. Això determinarà una bona part de les assignatures del pla d'estudis que has de seguir. Finalment, selecciona la resta d'assignatures que vols cursar.

Consulta a la web acadèmica del màster la descripció mínima de cada assignatura (i, si estan disponibles, els objectius detallats i el temari a través de l'enllaç als programes de les assignatures).

Mira els horaris per comprovar que les assignatures que selecciones són compatibles amb el temps de què disposes. Les assignatures són presencials, l'assistència a les classes és obligatòria.

A la tutoria inicial de prematrícula la tutora del màster validarà la teva tria i t'oferirà assessorament per aclarir els dubtes que romanguin.

 

Campus de la Comunicació - C. Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona