El Màster en Estudis del Discurs no és un màster professionalitzador, per tant no hi ha professions prèviament definides que encaminin els estudiants cap a un àmbit laboral específic. Les enquestes que hem fet als estudiants de les darreres promocions: 2016-2017 i 2017-2018 en aporten les dades següents:

Dels 43 estudiants de les dues promocions, han respost a l’enquesta 39. D’aquest 39, la distribució de la situació laboral postmàster és la següent:

  • 8 estudis de doctorat
  • 5 altres màsters
  • 3 estades a l’estranger per millorar la llengua
  • 9 continuar amb la professió prèvia a l’ingrés al màster: docència
  • 5 oposicions a l’Administració
  • 6 gestió lingüística i comunicativa en empreses
  • 3 professorat d’ELE (beques del MEC)