- Les assignatures pròpies del Màster en Estudis del Discurs són tres:

 • Teories de l'enunciació i gèneres orals
 • Lingüística textual i
 • Discurs i Cognició Social

- Les assignatures del Màster en Lingüística Teòrica i Aplicada són : 

1r. trimestre:

 • 31373: Corpus i eines informàtiques
 • 31393: Procediments i habilitats a l'aula
 • 31389: Variació i Canvi lingüístic

2n. trimestre:

 • 31381: Processos d'aprenentatge de Llengües
 • 31370: Argumentació en anàlisi lingüística
 • 32450: Terminologia, neologia i societat
 • 31363: Semàntica i Pragmàtica  


- Les assignatures del Departament de Comunicació són d' aquests dos màsters:

Màster en Estudis internacionals sobre mitjans, poder i diversitat:

Màster en Recerca en Comunicació Social

 • Comunicació política
 • Cibercultura i comunicació
 • Comunicació intercultural
 • Poder i diversitat de gènere als mitjans de comunicació
 • Estudis crítics sobre animals i mitjans de comunicació
 • Discurs i persuasió

- Les assignatures de la UAB són: