Recursos relacionats amb la lingüística aplicada a la pràctica logopèdica: enllaços web amb informació sobre logopèdia, exercicis per treballar la lingüística des de la logopèdia, material addicional al llibre EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica, i anàlisis de casos clínics.

Direcció: Rosa Estopà Bagot (Universitat Pompeu Fabra), Josefina Carrera-Sabaté (Universitat de Barcelona), Imma Creus Bellet (Universitat de Lleida).

EnRaonar. Linguística general i aplicada per a la pràctica logopèdica

Accés arxiu PDF
Descripció

Índex, glossari i materials complementaris del llibre:

Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2011). EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona: Horsori.

Adquisicions: Horsori editorial.

Directori de recursos web per a la pràctica logopèdica

Accés disponible properament
Descripció

Recull de recursos en xarxa a l'entorn de la logopèdia relacionats amb la formació acadèmica, les associacions professionals, publicacions, recursos educatius i trastorns específics.

Aprèn a ser logopeda!: exercicis de lingüística

Accés disponible properament
Descripció

Activitats de diferent tipologia per posar en pràctica els coneixements lingüístics, tenint en compte la seva aplicació en l'àmbit logopèdic, especialment indicats per a l'etapa formativa del logopeda.

Casos clínics

Accés disponible properament
Descripció

Presentació de diversos casos clínics a través de l'experiència professional de logopedes en actiu. A partir d'un enregistrament audiovisual d'una persona afectada per algun tipus de trastorn lingüístic, s'hi inclou informació referent a l'anamnesi, la descripció formal, el diagnòstic i el tractament logopèdic del trastorn en qüestió. La informació es completa amb referències bibliogràfiques bàsiques.