IULATERM

lèxic i tecnologia

Sobre IULATERM

El grup recerca IULATERM (Lèxic i tecnologia), fundat per M. Teresa Cabré l’any 1994, treballa en les línies de recerca següents: terminologia, neologia, lexicografia especialitzada, discurs especialitzat, variació i canvi del lèxic, lexicologia (morfologia, semàntica i sintaxi del lèxic), tecnologies del llenguatge, lingüística computacional, lingüística de corpus, i gestió del canvi i la diversitat lingüístics.

Actualment, el grup està compost per 21 investigadors doctors i 7 investigadors en formació contractats i 8 doctorands més. L'activitat de recerca del grup s'organitza en línies de recerca i projectes: les tecnologies del llenguatge amb l'equip TRL (Tecnologies i Recursos Lingüístics) i la figura de transferència Laboratori de Tecnologies Lingüístiques (LATEL);  la terminologia i el discurs d'especialitat amb iniciatives com el Portal de Terminologia (PORTALTERM) i el Portal IULAMED: llenguatge, terminologia i salut; la neologia amb l'Observatori de Neologia (OBNEO); o el canvi i la diversitat lingüístics.

IULATERM, a més, gestiona l’Espai M. Teresa Cabré, un llegat documental imprescindible en lingüística aplicada a disposició d'investigadors interns i externs.

El grup IULATERM té reconeguda una gran capacitat formativa, per les tesis doctorals dirigides i per l’impuls i gestió de programes de formació propis, com el Màster Online de Terminologia.

IULATERM forma part de l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra, i des de l’any 2001 té la consideració de grup de recerca consolidat amb finançament en el Pla de Recerca de Catalunya. La referència actual del grup: 2017SGR1530.

Notícies

Destacats

Estació Terminus 2.0

Seminaris de recerca IULATERM

IULATERM - Institut de Lingüística Aplicada

Edifici Roc Boronat (campus del Poblenou)
Roc Boronat, 138
08018 Barcelona

 +34 93 5422493

[email protected]

X TwitterInstagram