Xarxes temàtiques

 • ALETERM (Red temática de docencia en terminología). Xarxa de docència, patrocinada per la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que té com a objectiu impartir cursos de terminologia de nivell de postgrau i doctorat mitjançant la mobilitat de professorat entre tres universitats espanyoles (Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca i Universitat Pompeu Fabra) i tres universitats d'Amèrica Llatina (Universidad de Buenos Aires, Universidade de Brasília, Universidad del Valle de Colombia). La coordinació de la xarxa corre a càrrec d'IULATERM (direcció de M. Teresa Cabré i coordinació tècnica de Mercè Lorente). Periode: 2000-2003.
 • META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance). Xarxa d'excel·lència formada per 60 centres de recerca de 34 països, està dedicada als fonaments tecnològics de la societat de la informació multilingüe.
 • REALITER (Red panlatina de terminología). Xarxa de treball en terminologia per a llengües romàniques, que pretén oferir productes terminològics multilingües d'àmplia difusió sobre àmbits especialitzats prioritaris. L'IULA forma part d'aquesta xarxa des dels seus antecedents a la Comisión Panlatina de Terminología. IULATERM ha coordinat i editat la Taula de formants cultes i la seva eina d'explotació TaPaFoC; ha aportat la terminologia catalana del Vocabulaire de la microinformatique i la terminologia catalana i espanyola del Lexique panlatin d'Internet; coordina el projecte Biotecnologia 2: genoma humà; i l'Observatori de Neologia coordina el projecte Neologismes d'economia en la premsa escrita per a totes les llengües romàniques que integren la xarxa. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, secretaria general de la Xarxa (1995-1998, 2003- ), membre del comitè (des de 1998) i coordinadora de llengua catalana.
 • REDESTERM (Red Española de Terminología).
 • RETEM (Red Temática Española de Morfología).
 • RITerm (Red Iberoamericana de Terminología). Xarxa de cooperació en terminologia de professionals i institucions de països iberoamericans. L'IULA, des que va entrar en funcionament, forma part d'aquesta xarxa com a membre institucional. 
 • TermNet (International Network for Terminology). Xarxa impulsada per INFOTERM (Viena), de la qual l'IULA forma part com a membre institucional i exerceix de node informatiu per a institucions universitàries de l'Estat espanyol que duen a terme tasques en terminologia.
 • Xarxa Temàtica de Coneixement, Llenguatge i Discurs especialitzat (XT99-00036, 2001XT-0032, 2003XT-00051), del Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya, constituïda el mes de gener de l'any 2000, coordinada per IULATERM i formada per grups de recerca catalans, espanyols i europeus que treballen en diversos aspectes de terminologia, psicologia, filosofia i anàlisi del discurs. Des de la seva constitució, la XT ha organitzat I-IV Jornades (obertes) i I-V Reunions de treball restringides als membres de la xarxa. El grup IULATERM ha coordinat la primera i la tercera jornada, i la segona i la quarta reunió de treball.

Associacions

 • ACATERM (Associació Catalana de Terminologia). Associació constituïda l'any 2001 per institucions i persones dedicades a activitats terminològiques dels diferents territoris de parla catalana. Va ser IULATERM qui va impulsar-ne la creació aprofitant la celebració de la I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics; tant el grup com els membres individualment en són membres fundadors. Responsabilitats científiques: Mercè Lorente, membre de la comissió gestora (2001-2002), vicepresidenta (2002-2004), presidenta (2004- ).
 • AETER (Asociación Española de Terminología). Associació constituïda per les institucions dedicades a les activitats en terminologia de l'Estat espanyol, de la qual M. Teresa Cabré és fundadora i l'IULA, membre institucional. IULATERM va organitzar la I Jornada de AETER, celebrada el 12 de juliol de 1999, en què es va presentar el panorama de la situació actual de la terminologia a Espanya. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, vicepresidenta (1998-juny de 2002), presidenta (des del juny de 2002).
 • ATALA (Association pour le Traitement Automatique des Langues). Associació internacional dedicada a les activitats relacionades amb l'enginyeria lingüística, de la qual l'IULA és membre institucional.
 • EAT/EAFT (Asociación Europea de Terminología). Associació d'institucions i professionals europeus relacionats amb la terminologia. L'IULA és membre institucional de l'associació des que es va fundar i va acollir a les seves instal·lacions l'Assemblea general celebrada el 25 d'octubre de 1997. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, membre del consell consultor (des de 1997); Mercè Lorente, membre del comitè executiu (1999-2000).
 • ELRA (European Language Resources Association). Associació que té com a objectiu la promoció dels recursos lingüístics i l'avaluació de les Tecnologies del Llenguatge Humà (HLT) a nivell europeu. Les seves finalitats són coordinar i realitzar la identificació, producció, validació i estandardització de recursos lingüístics, així com donar suport a l'avaluació de sistemes, productes i eines relacionades amb els recursos de la llengua.