Xarxes temàtiques

 • ALETERM (Red temática de docencia en terminología). Xarxa de docència, patrocinada per la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), que té com a objectiu impartir cursos de terminologia de nivell de postgrau i doctorat mitjançant la mobilitat de professorat entre tres universitats espanyoles (Universidad de Málaga, Universidad de Salamanca i Universitat Pompeu Fabra) i tres universitats d'Amèrica Llatina (Universidad de Buenos Aires, Universidade de Brasília, Universidad del Valle de Colombia). La coordinació de la xarxa corre a càrrec d'IULATERM (direcció de M. Teresa Cabré i coordinació tècnica de Mercè Lorente). Periode: 2000-2003.
 • META-NET (Multilingual Europe Technology Alliance). Xarxa d'excel·lència formada per 60 centres de recerca de 34 països, està dedicada als fonaments tecnològics de la societat de la informació multilingüe.
 • MORFORETEM (Red Temática Española de Morfología).
 • REALITER (Red panlatina de terminología). Xarxa de treball en terminologia per a llengües romàniques, que pretén oferir productes terminològics multilingües d'àmplia difusió sobre àmbits especialitzats prioritaris. L'IULA forma part d'aquesta xarxa des dels seus antecedents a la Comisión Panlatina de Terminología. IULATERM ha coordinat i editat la Taula de formants cultes i la seva eina d'explotació TaPaFoC; ha aportat la terminologia catalana del Vocabulaire de la microinformatique i la terminologia catalana i espanyola del Lexique panlatin d'Internet; coordina el projecte Biotecnologia 2: genoma humà; i l'Observatori de Neologia coordina el projecte Neologismes d'economia en la premsa escrita per a totes les llengües romàniques que integren la xarxa. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, secretaria general de la Xarxa (1995-1998, 2003- ), membre del comitè (des de 1998) i coordinadora de llengua catalana.
 • REDESTERM (Red Española de Terminología).
 • RITerm (Red Iberoamericana de Terminología). Xarxa de cooperació en terminologia de professionals i institucions de països iberoamericans. L'IULA, des que va entrar en funcionament, forma part d'aquesta xarxa com a membre institucional. 
 • TermNet (International Network for Terminology). Xarxa impulsada per INFOTERM (Viena), de la qual l'IULA forma part com a membre institucional i exerceix de node informatiu per a institucions universitàries de l'Estat espanyol que duen a terme tasques en terminologia.
 • Xarxa Temàtica de Coneixement, Llenguatge i Discurs especialitzat (XT99-00036, 2001XT-0032, 2003XT-00051), del Pla de Recerca de la Generalitat de Catalunya, constituïda el mes de gener de l'any 2000, coordinada per IULATERM i formada per grups de recerca catalans, espanyols i europeus que treballen en diversos aspectes de terminologia, psicologia, filosofia i anàlisi del discurs. Des de la seva constitució, la XT ha organitzat I-IV Jornades (obertes) i I-V Reunions de treball restringides als membres de la xarxa. El grup IULATERM ha coordinat la primera i la tercera jornada, i la segona i la quarta reunió de treball.

Associacions

 • AETER (Asociación Española de Terminología). Associació constituïda per les institucions dedicades a les activitats en terminologia de l'Estat espanyol, de la qual M. Teresa Cabré és fundadora i l'IULA, membre institucional. IULATERM va organitzar la I Jornada de AETER, celebrada el 12 de juliol de 1999, en què es va presentar el panorama de la situació actual de la terminologia a Espanya. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, vicepresidenta (1998-juny de 2002), presidenta (des del juny de 2002).
 • ATALA (Association pour le Traitement Automatique des Langues). Associació internacional dedicada a les activitats relacionades amb l'enginyeria lingüística, de la qual l'IULA és membre institucional.
 • EAT/EAFT (Asociación Europea de Terminología). Associació d'institucions i professionals europeus relacionats amb la terminologia. L'IULA és membre institucional de l'associació des que es va fundar i va acollir a les seves instal·lacions l'Assemblea general celebrada el 25 d'octubre de 1997. Responsabilitats científiques: M. Teresa Cabré, membre del consell consultor (des de 1997); Mercè Lorente, membre del comitè executiu (1999-2000).
 • ELRA (European Language Resources Association). Associació que té com a objectiu la promoció dels recursos lingüístics i l'avaluació de les Tecnologies del Llenguatge Humà (HLT) a nivell europeu. Les seves finalitats són coordinar i realitzar la identificació, producció, validació i estandardització de recursos lingüístics, així com donar suport a l'avaluació de sistemes, productes i eines relacionades amb els recursos de la llengua.
 • SCATERM (Societat Catalana de Terminologia). La Societat Catalana de Terminologia, que des del gener de 2008 és societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans, és una associació que vol afavorir la difusió de la terminologia en llengua catalana en els àmbits científics i tècnics, constituir una plataforma per a la promoció del reconeixement i la professionalització de l’àmbit de la terminologia, promoure la provisió i l’intercanvi d’informació sobre les activitats terminològiques entre les persones usuàries i professionals de la terminologia i establir relacions amb altres organitzacions, associacions i institucions de finalitats semblants.