Relació de les referències de les tesis doctorals dirigides pels membres del grup.