Vocabulari multilingüe de proteòmica (2023)

El Vocabulari multilingüe de proteòmica és un projecte desenvolupat per l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra amb la col·laboració de la Unitat de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica (CGR), que s’adreça fonamentalment als estudiants, als investigadors i als mediadors lingüístics. Es tracta d’un vocabulari bàsic en llengua catalana amb definicions i amb equivalents en llengua castellana i en llengua anglesa, construït a partir de l’anàlisi d’un corpus de textos científics.

Vocabulari multilingüe de biocarburants (2023)

El Vocabulari multilingüe de biocarburants és un projecte desenvolupat per l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra dins del marc de cooperació regular amb la Xarxa Panllatina de Terminologia i Neologia REALITER, que inclou grups de treball d’universitats i altres institucions que creen col·laborativament recursos terminològics bàsics sobre temes emergents i d’interès general en totes les llengües romàniques.

Vocabulari multilingüe de logística (2023)

El Vocabulari multilingüe de logística és un projecte desenvolupat per l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra en el marc d’una col·laboració amb l’Office québécois de la langue française (OQLF) del govern del Québec (Canadà), que s’adreça fonamentalment als estudiants, als professionals, als investigadors i als mediadors lingüístics. Es tracta d’un vocabulari bàsic en llengua catalana amb definicions i amb equivalents en castellà, anglès i francès, construït a partir de l’anàlisi d’un corpus de textos especialitzats.

Vocabulari multilingüe de càncer de mama per a pacients (2022)

El projecte Vocabulari multilingüe de càncer de mama per a pacients és un dels resultats de la col·laboració entre l’Institut de Lingüística Aplicada (IULA-CER) de la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), vinculat a la Generalitat de Catalunya. La versió del vocabulari que publiquem aquí té com a llengua principal el català, amb definicions i equivalents en anglès i castellà.

Vocabulari multilingüe d’economia (2008)

El Vocabulari multilingüe d’economia català, castellà, basc, gallec i anglès és un dels resultats, en forma de recurs lexicogràfic, del projecte RICOTERM-2: Control terminològic i discursiu per a la recuperació d’informació en àmbits comunicatius especialitzats, mitjançant recursos lingüístics específics i un reelaborador de consultes (HUM2004-05658-C02-00), projecte del Plan Nacional I+D+I del Ministerio de Educación y Ciencia per al període 2004-2007, coordinat entre la Universitat Pompeu Fabra i la Universidade de Santiago de Compostela, en el qual també hi han participat investigadors de la Euskal Herriko Unibertsitatea i de la Universiteit Antwerpen.

Vocabulari bàsic del genoma humà (2007)

El projecte Vocabulari del genoma humà (Biotecnologia 2), aprovat l’any 2003 a la reunió plenària de la xarxa REALITER, recull la terminologia bàsica més usada en textos de genòmica. Presenta, a més de l’anglès, els equivalents en castellà, espanyol d’Amèrica, francès, italià, gallec, portuguès i català. A més de la informació d’equivalents, els usuaris hi trobaran informació gramatical i sinònims documentats com a variants en cadascuna de les llengües.

Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa (2006)

El projecte Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa ha estat desenvolupat en el marc de REALITER a partir del novembre del 2000, moment en què va ser presentat i aprovat en la reunió plenària de Lisboa. A mitjans de l'any 2002 es va tancar la base de dades que es publica en aquest moment.

Lèxic de prevenció de riscos laborals (2004)

El Lèxic de prevenció de riscos laborals vol ser una eina que doni resposta a un conjunt de necessitats lingüístiques i conceptuals a uns usuaris concrets que es troben en unes situacions comunicatives delimitades. Pretén ser útil, de manera preferent, als professionals de la prevenció de riscos laborals i els el destinem perquè l’usin en la seva activitat habitual quan produeixin textos en llengua catalana.

Altres vocabularis