Presentació

La generalització de la informàtica ha anat acompanyada de l'aparició d'un conjunt de tecnologies que tenen en la llengua la matèria primera o l'objectiu primordial. Moltes d'aquestes tecnologies lingüístiques intervenen quotidianament en processos productius a tots els nivells i sovint una decisió empresarial com, per exemple, entrar en un determinat mercat pot implicar l'adquisició de software o complements informàtics d'acord amb les llengües d'aquest mercat i requerir plans de formació, projectes d'adaptació informàtica, etc.

Aquestes condicions són les que fan necessari un ens com el LATEL, amb personal que combini coneixements lingüístics amb habilitats informàtiques i amb les infraestructures i equipaments que li permetin avaluar des de la cobertura en vocabulari de dos verificadors ortogràfics fins a la fiabilitat de dos sistemes de reconeixement de veu.

Tasques

 • seguiment del mercat
 • avaluacions per encàrrec i peritatges
 • assessoria
 • disseny de prototips
 • formació
 • selecció de candidats

Àmbits temàtics

 • Verificació: sinonímia, guionatge, suggeriments, errors freqüents, estil
 • Memòria de traducció / Traducció mecànica o automàtica / Sistemes de "localisation"
 • Generació de memòria de traducció i de textos paral·lels
 • Cedés lexicogràfics / enciclopèdies
 • Lexicografia assistida
 • Lexicometria
 • Cercadors
 • Sistemes d'indexació i catalogació
 • Convencions alfabètiques, pòlisses lingüístiques, criteris d'alfabetització
 • Reconeixement de la veu
 • Síntesi i transcripció automàtica
 • Generació documental plurilingüe
 • Gestió/extracció de terminologia, tesaures, ontologies
 • Estratègies lingüístiques a l'empresa: disseny o/i avaluació
 • Prototips (estacions de treball / serveis / estratègies)
 • Eines per a la recerca lingüística: parsers, alineadors, etc.
 • Recursos: corpus, ontologies, vocabularis, etc.
 • Enquestes sociolingüístiques
 • Disseny d'experiments de base lingüística

Investigador principal

Lluís De Yzaguirre Maura