Recursos terminogràfics i eines de gestió de la terminologia desenvolupats pel grup IULATERM.

El grup IULATERM (Lèxic, terminologia, discurs especialitzat i enginyeria lingüística) completa la seva dedicació a la recerca teòrica, descriptiva i aplicada en aquests àmbits amb el desenvolupament de dissenys, prototips o productes.

Estació Terminus

Accés online (versió demo i llicències d'ús)
Descripció

Gestor de terminología. Gestor integral per al treball terminogràfic, que inclou des de la constitució de corpus fins a l'edició final de vocabularis. Presenta una estructura modular i inclou prestacions innovadores respecte d'altres gestors de terminologia.

UPF_Term

Accés en línia
Descripció

Banc de terminologia de la Universitat Pompeu Fabra. Construït a partir dels treballs terminogràfics dels estudiants de Traducció i Interpretació, del Màster online en Terminologia, del Doctorat en Lingüística Aplicada. S'hi inclouen també els resultats de la cooperació en xarxes de terminologia i de pràctiques professionalitzadores.

YATE

Accés demo en línia
Descripció

Extractor automàtic de terminologia. Eina d'extracció automàtica de candidats a terme, basat en estratègies lingüístiques i estocàstiques.

Independent de llengua i de domini, actualment està adaptat per a medicina, genòmica i economia en català i castellà.

ESTEN

Accés en línia
Descripció

Eina de seguiment de la implantació de la terminologia. Sistema per al seguiment de la implantació de la terminologia normalitzada, desenvolupat per a un projecte de cooperació amb el TERMCAT.

Portal de recursos lingüístics de l'economia

Accés en línia
Descripció

En el marc del projecte RICOTERM2, s'han desenvolupat corpus textuals i  vocabularis terminològics en basc, català, castellà i gallec. El portal inclou reelaborador de consultes multilingüe per a motors de cerca.

Vocabulari multilingüe d'economia (2008)

Accés en línia
Descripció

Vocabulari de termes bàsics d'economia, multilingüe anglès, castellà, català, gallec i basc; resultat del projecte RICOTERM2.

Vocabulari bàsic del genoma humà (2007)

Accés en línia
Descripció

Vocabulari fruit de la cooperació dels grups de la xarxa REALITER, recull la terminologia bàsica més usada en textos de genòmica. Presenta equivalents en anglès, castellà, espanyol d'Amèrica, francès, italià, gallec, portuguès i català.

Lèxic de prevenció de riscos laborals (2004)

Accés en línia
Descripció

Vocabulari en versió electrònica, fruit de la col·laboració amb el Departament de Treball. Inclou més de 1000 termes en la nomenclatura, i conté a més sis annexos temàtics i un índex català-castellà.

Altres vocabularis REALITER

Accés en línia
Descripció

El grup IULATERM ha col.laborat també en l'elaboració de diversos vocabularis terminològics bàsics en llengües romàniques, dins de la xarxa REALITER.