App del Primer diccionari de medicina il·lustrat

L'app del Primer diccionari de medicina il·lustrat és una aplicació que vol explicar el significat i l’ús de les paraules més bàsiques que els nens i nenes escolten i fan servir quan parlen de la seva salut i de les seves malalties.

App COMjunts

COMjunts és una aplicació que ajuda les famílies que tenen un nen o una nena amb una malaltia rara per tal que puguin gestionar millor les situacions comunicatives amb els professionals de la salut (millor app per a pacients E-health Awards 2018).

Infografies de la covid-19 i del càncer de mama

Les infografies sobre la covid-19 són fruit de l’anàlisi de les definicions recollides als projectes LEXCOVID i LEXMED i han estat dissenyades per Rosa Estopà i Laia Vidal. Aquestes infografies pivoten sobre 25 termes i tenen en compte la informació malentesa pels nens.

La infografia sobre càncer de mama aborda el tema dels tractaments i està dirigida a pacients. Inclou una infografia principal que permet accedir a sis infografies secundàries que corresponen a cada un dels tractaments de càncer de mama vigents, amb els aspectes més rellevants de cada tractament i definicions i sinònims dels termes principals de l'àmbit.

Resultats Jugant a definir la ciència

Una sèrie de jocs i aplicacions desenvolupades en el projecte Jugant a definir la ciència.

YATE

Extractor automàtic de terminologia. Eina d'extracció automàtica de candidats a terme, basat en estratègies lingüístiques i estocàstiques. Independent de llengua i de domini, actualment està adaptat per a medicina, genòmica i economia en català i castellà.