Vés enrere D-TIPS, un projecte de design thinking per a professors de primària

D-TIPS, un projecte de design thinking per a professors de primària

Organitzat pel grup de recerca TIDE, especialitzat en Tecnologies i Educació, el 25 i 26 de novembre va tenir lloc al campus del Poblenou la reunió inicial del projecte D-TIPS, un projecte Erasmus + de la Comissió Europea que coordina la UPF i que es durà a terme fins a l’agost del 2022.

05.12.2019

Imatge inicial

El desenvolupament d’habilitats com ara el pensament crític, la reflexió, l’autoregulació i la col·laboració, es troben en el punt de mira de totes les escoles. Promoure el desenvolupament d’aquestes habilitats en els nens pot contribuir a mitigar els grans reptes que té plantejada la societat actual. Els professors són un recurs clau per dur a terme aquesta tasca i la prioritat europea és actualitzar les seves pràctiques educatives i proporcionar-los oportunitats d’aprenentatge al llarg de la seva vida professional.

Organitzat pel grup de recerca TIDE, especialitzat en Tecnologies i Educació del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC), el 25 i 26 de novembre va tenir lloc al campus del Poblenou la reunió inicial del projecte D-TIPS, un projecte Erasmus + de la Comissió Europea que coordina la UPF i que finalitzarà el 31 d’agost del 2022. El consorci integra socis de diferents països europeus: Espanya, Bèlgica, Noruega, Països Baixos i Lituània, amb socis associats de Romania i França, amb la qual cosa es garanteix la integració de diferents aspectes que contenen els diversos sistemes educatius de cada país.

D-TIPS Design Thinking in Primary School se centrarà en el disseny d’un kit d’eines pedagògiques i en la difusió d’una metodologia desenvolupada específicament per a professors d’ensenyament de primària

Els docents obtindran formació i pràctiques en design thinking, una pràctica de pensament crític i de co-creació, i tindran l’oportunitat de posar-se en contacte amb els participants en el projecte per tal de perfeccionar i actualitzar contínuament els seus coneixements i millorar les capacitats assolides en el projecte.

D-TIPS Design Thinking in Primary School se centrarà en el disseny d’un kit d’eines pedagògiques i en la difusió d’una metodologia desenvolupada específicament per a professors d’ensenyament de primària. El kit d’eines D-TIPS tindrà un fort component pedagògic i formatiu. Proporcionarà als docents el coneixement bàsic dels principis del disseny thinking, així com també l’ensenyament basat en competències.

Els professors participants en el projecte tindran suport en línia que ajudarà a facilitar la creació d’activitats d’aprenentatge de design thinking. També es construirà i es desenvoluparà una comunitat transnacional de professors amb interessos similars que permetin compartir bones pràctiques, comprensió i experiència professional.

Design thinking, una metodologia que fomenta de manera col·laborativa l’esprit crític

El propi projecte D-TIPS segueix una metodologia de design thinking. Una metodologia que no només cerca resoldre problemes sinó que és també una pràctica de replantejament dels problemes, una pràctica de pensament crític i de co-creació: “no dissenyem “per” sinó dissenyem “per i amb” professors i nens”. És també un mètode de millora contínua, una manera d’imaginar el futur que inclou la intel·ligència emocional dins dels procediments.

El projecte buscarà la implicació de docents locals i es difondrà internacionalment

En el decurs del projecte que s’acaba d’iniciar, s’organitzaran quatre actes en paral·lel a Espanya, Bèlgica, Lituània i Romania, amb l’objectiu d’implicar professors locals. L’esdeveniment final se celebrarà físicament a Espanya però s’emetrà en línia i els resultats finals es difondran internacionalment. Es preveu arribar a almenys a 10.000 educadors (inclosos professors, directius, formadors i responsables polítics) en el decurs de tot el projecte.

Projecte de referència:

D-TIPS: Design Thinking in Primary School. 2019-1-ES01-KA201-064651

Consorci : Espanya, Bèlgica, Noruega, Països Baixos i Lituània

Durada: Del 01-09-2019 al 31-08-2022

Ajut de la Unió Europea: 225.655 euros

Programa: Erasmus +

Acció Clau: Cooperació per a la Innovació i l’intercanvi de bones pràctiques

Tipus d’Acció: Associacions estratègiques per a l’educació escolar

 

 

Multimèdia

Categories:

ODS - Objectius de desenvolupament sostenible:

Els ODS a la UPF

Contact

Per a més informació

Notícia publicada per:

Oficina de Comunicació