PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

RECUPERACIÓ: 

 

Normativa d'exàmens: 

  1. Cal estar a la porta de l'aula 10 minuts abans de l'hora programada de l'examen.

  2. No es pot accedir a l'aula abans que el docent ho indiqui.

  3. És obligatori portar i deixar damunt la taula un carnet identificador: carnet UPF o DNI.

  4. Cal deixar totes les pertinences personals davant de l'aula. A la taula només es poden tenir els estris imprescindibles per a realitzar l'examen.

  5. No està permès fer servir cap dispositiu electrònic (mòbil, smartwatch, auriculars, etc.), tret que estigui explícitament autoritzat.


Qualsevol intent de còpia o incompliment d'aquesta normativa serà objecte d'obertura d'expedient disciplinari.  

 

Tancament d'actes i revisions d'exàmens curs 2019-2020

Trimestre Tancament d'actes Comissió de reclamacions (termini de presentació d'instàncies)
1r trimestre 10 de gener de 2020 15 de gener de 2020
2n trimestre 3 d'abril de 2020 8 d'abril de 2020
3r trimestre 3 de juliol de 2020 8 de juliol de 2020