Cal tenir en compte, de cara a la vostra organització personal, que es podrien produir canvis al calendari d'exàmens per causes sobrevingudes a l'Escola d'Enginyeria.
Quan un estudiant es trobi que té coincidència d'exàmens, mateix dia i franja horària, haurà de contactar a la secretaria de l'Escola d'Enginyeria en còpia als docents com a molt tard l'últim dia de la setmana 8 del trimestre. 
1r trimestre
2n trimestre

Graus TIC

GEBM

3r trimestre

Graus TIC

GEBM

Recuperació

Graus TIC

GEBM

Normativa d'exàmens

  1. Cal estar a la porta de l'aula 10 minuts abans de l'hora programada de l'examen.
  2. No es pot accedir a l'aula abans que el docent ho indiqui.
  3. És obligatori portar i deixar damunt la taula un carnet identificador: carnet UPF o DNI.
  4. Cal deixar totes les pertinences personals davant de l'aula. A la taula només es poden tenir els estris imprescindibles per a realitzar l'examen.
  5. No està permès fer servir cap dispositiu electrònic (mòbil, smartwatch, auriculars, etc.), tret que estigui explícitament autoritzat.

Qualsevol intent de còpia o incompliment d'aquesta normativa serà objecte d'obertura d'expedient disciplinari. 

Versió PDF

 

Tancament d’actes d’avaluació

Curs 2022-2023

Data màxima de reclamació de qualificacions

(cinc dies naturals des del tancament de les actes)

1r trimestre: 16 de gener del 2023

21 de gener del 2023
2n trimestre: 17 d'abril del 2023
22 d'abril del 2023
3r trimestre: 4 de juliol del 2023
9 de juliol del 2023
Recuperació: 19 de juliol del 2023
24 de juliol del 2023