PRIMER TRIMESTRE

SEGON TRIMESTRE

TERCER TRIMESTRE

RECUPERACIÓ: 

 

Normativa d'exàmens:

  1. Cal estar a la porta de l'aula 10 minuts abans de l'hora programada de l'examen.
  2. No es pot accedir a l'aula abans que el docent ho indiqui.
  3. És obligatori portar i deixar damunt la taula un carnet identificador: carnet UPF o DNI.
  4. Cal deixar totes les pertinences personals davant de l'aula. A la taula només es poden tenir els estris imprescindibles per a realitzar l'examen.
  5. No està permès fer servir cap dispositiu electrònic (mòbil, smartwatch, auriculars, etc.), tret que estigui explícitament autoritzat.


Qualsevol intent de còpia o incompliment d'aquesta normativa serà objecte d'obertura d'expedient disciplinari.