1r trimestre
2n trimestre
3r trimestre
Recuperació

Graus TIC

GEBM

Normativa d'exàmens

  1. Cal estar a la porta de l'aula 10 minuts abans de l'hora programada de l'examen.
  2. No es pot accedir a l'aula abans que el docent ho indiqui.
  3. És obligatori portar i deixar damunt la taula un carnet identificador: carnet UPF o DNI.
  4. Cal deixar totes les pertinences personals davant de l'aula. A la taula només es poden tenir els estris imprescindibles per a realitzar l'examen.
  5. No està permès fer servir cap dispositiu electrònic (mòbil, smartwatch, auriculars, etc.), tret que estigui explícitament autoritzat.

Qualsevol intent de còpia o incompliment d'aquesta normativa serà objecte d'obertura d'expedient disciplinari. 

Versió PDF

 

Tancament d’actes d’avaluació

Curs 2021-2022

Data màxima de reclamació de qualificacions

(cinc dies naturals des del tancament de les actes)

1r trimestre: 12 de gener del 2022

17 de gener del 2022
2n trimestre: 19 d’abril del 2022
24 d’abril del 2022
3r trimestre: 5 de juliol del 2022
10 de juliol del 2022
Recuperació: 20 de juliol del 2022
25 de juliol del 2022