Documents que s'han d'aportar:

-Imprès de sol·licitud de títol emplenat

-Fotocòpia del teu document nacional d'identitat o passaport vigent

-Fotocòpia de la documentació que et dóna dret a l'exempció del pagament de la taxa, si és el cas, vigent en la data de sol·licitud.

 

Com pots sol·licitar el títol de doctor?

Ho pots fer de dues maneres:

-De forma presencial, al Servei de Gestió Acadèmica, adreçant-t'hi directament, o a través d'una persona autoritzada amb un escrit, i adjuntant la fotocòpia del seu document d'identitat (DNI, NIE o passaport).

-Si no pots venir personalment, sol·licitant-ho mitjançant el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).

Aspectes econòmics:

El preu de la taxa de l'expedició del títol s'estableix cada any al Decret de Preus de la Generalitat de Catalunya. Per aquest curs el preu és:

- Taxa ordinària: 218,15€

Si estàs entre els supòsits amb dret a exempció del pagament d'aquesta taxa (família nombrosa, persona discapacitada...), has de presentar el document corresponent, vigent en la data de la sol·licitud.

 

Resguard de títol i certificat supletori del títol

Al final del procediment disposaràs del resguard o comprovant de la sol·licitud de títol.

Si has d'acreditar a l'estranger que has obtingut el títol de doctor, has de sol·licitar el certificat supletori de títol. El certificat supletori del títol és el document que substitueix el títol definitiu, amb el mateix valor a efectes legals.

En aquest cas cal que, bé personalment, bé mitjançant el CAU, comuniquis al Servei de Gestió Acadèmica (SGA) a quin lloc de l'estranger has de fer arribar el teu certificat supletori del títol.

Posteriorment, aquest certificat ha de ser legalitzat a qualsevol subdelegació del govern espanyol.

 

Servei de Gestió Acadèmica
Campus Ciutadella
Edifici Jaume I, Planta Baixa
c. Ramon Trias Fargas, 25-27
08005 Barcelona

Situació al plànol

Horaris d'atenció al públic

El teu títol pas a pas