El teu títol pas a pas

 

Has de comprovar que les teves dades personals (nom i cognoms, nacionalitat, número de DNI o passaport, data, lloc i país de naixement) estan informades a l'aplicació exactament igual com apareixen en el teu DNI o passaport. Per fer-ho, cal accedir a secretaria virtual de la UPF, indicant les següents claus d'accés:

  • DNI: introdueix el teu DNI, passaport o NIE amb la lletra en majúscula (si et donés error, prova-ho només amb la numeració).
  • Password: escriu la teva data de naixement amb el format ddmmaaaa, sense separacions ni guions.

Si observes que les dades no són coincidents, cal que contactis amb el Punt d'Informació a l'Estudiant mitjançant el Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU) per tal que les modifiquin.

És molt important que les teves dades personals siguin les correctes, ja que qualsevol despesa derivada d'un canvi posterior d'aquestes dades en el títol aniran a càrrec de l'estudiant.

En el cas dels doctorats regulats pels RD 56/2005 i 1393/2007, si vols que al teu títol consti la Menció de Doctor Europeu cal que la sol·licitis quan més aviat millor.