El teu títol pas a pas

Què és l'e-títol?

L'e-títol és un servei addicional ofert per la Universitat Pompeu Fabra als seus titulats, a través de l'empresa SIGNE, S.A.. De forma complementària al tradicional Títol Oficial Universitari en suport paper, els titulats per la UPF podran disposar, si així ho sol·liciten, d'una Còpia Digital Autèntica del Títol Universitari (en format pdf amb signatura electrònica).

Un cop formalitzada la petició i abonada la tarifa corresponent, en el termini màxim d'una setmana el titulat rebrà un correu electrònic a l'adreça facilitada en el formulari, amb les claus per accedir a la còpia digital autèntica del títol.

Quan i com es pot sol·licitar l'e-títol?

L'e-títol es pot sol·licitar un cop l'estudiant hagi recollit el títol en paper, per correu electrònic a [email protected]. S'haurà d'emplenar i enviar el formulari de sol·licitud de l'e-títol i el resguard de pagament de la taxa.

Quin cost té l'e-títol?

El servei d'e-títol té un cost de 30 EUR. El pagament s'ha de fer mitjançant transferència bancària al següent número de compte: 

Titular: Universitat Pompeu Fabra
Banc Santander (0049)
IBAN: ES7400491806992412053335
Codi Swift: BSCHESMM

Avantatges de l'e-títol

  • Disposar d'una còpia digital autèntica del títol oficial universitari.
  • Evitar haver de desplaçar-te amb el teu títol per compulsar-lo, per acreditar l'autenticitat de la teva titulació, impedint el risc de pèrdua del document, així com els tràmits administratius i costos derivats de la sol·licitud del duplicat de títol.
  • Estalvi de temps i diners, ja que no necessites compulsar el teu títol.
  • Disposar durant tota la vida professional d'una còpia digital autèntica del títol, amb un cost únic molt baix.
  • Possibilitat, des de qualsevol part del món amb accés a internet, d'accedir a la teva còpia autèntica del títol, i enviar-la per e-mail.
  • Garantia de permanència en el temps, davant al deteriorament físic del títol original.

NOTA: Un cop feta la sol·licitud i rebut el correu electrònic de confirmació, quan estiguis a la web de SIGNE i vulguis accedir a la còpia digital autèntica del títol, és possible que aparegui al mateix document PDF el missatge d'error VALIDEZ DESCONOCIDA. Es tracta d'un problema del programa Adobe que teniu instal·lat en el vostre ordinador.

Per solucionar-ho, cal configurar l'Adobe perquè confiï en els certificats d'e-títol. Per a qualsevol consulta en aquest aspecte, us podeu adreçar a SIGNE, ja sigui per correu electrònic, a l'adreça [email protected] o bé per telèfon, al 902 30 17 01.