L'estudi realitza un recull de les perspectives de futur, en base a les dades estadístiques de 2014, d'estratègies per afrontar els reptes acadèmics i laborals, d'abast tant individual com institucional o polític. A més, a partir dels resultats de les edicions anteriors, s'han desenvolupat estudis de seguiment, que mostren que a més nivell educatiu, més taxa d'activitat; que les condicions i l'adequació laboral s'han debilitat; que l'ocupació ha baixat; i que el context d'incertesa no permet fer prediccions a llarg termini sobre el futur professional de les carreres, ja que cada any predomina un grau superior de sector diferent.