L'estudi d'inserció laboral de 2011, més enllà d'informar sobre el grau d'inserció i les condicions laborals de les persones que van obtenir la titulació en educació superior universitària al curs 2006-2007, pretén que la informació obtinguda sigui útil per al disseny de les titulacions que s'ofereixen, tot apropant-les a la realitat professional dels seus graduats i graduades i oferint-los la valoració d'aquests professionals sobre la formació rebuda. 

A més, aquests indicadors s'han incorporat en el procés anual d'anàlisi del funcionament -seguiment- dels graus i màsters universitaris per a la millora de la seva qualitat, que servirà amb vista a la seva acreditació futura.