L'elaboració d'aquest estudi sorgeix com a conseqüència de les necessitats productives de la societat del coneixement actual, que han alterat el panorama del destí professional dels doctors. Això ha generat el desenvolupament de nombroses iniciatives per conèixer la trajectòria laboral dels doctors i poder reorientar els enfocaments formatius d'aquest darrer nivell universitari.

Així, l'enquesta de 2014 recull informació no tan sols de la seva situació laboral, sinó també de la satisfacció amb la formació rebuda i la valoració de l'assoliment de les competències pròpies d'un doctor, enteses des d'un marc ampli, com a professionals que hauran de desenvolupar la recerca en entorns tant acadèmics com no acadèmics.