Estudi de l'estructura de gènere a la UPF realitzat l'any 2006: