Col·laboració en l'estudi: Anàlisi i quantificació del valor social generat per la UPF. La Universitat Pompeu Fabra ha mostrat interès a objectivar i monetitzar el seu valor social generat, aplicant la metodologia de quantificació del valor social integrat (VSI). Aquesta metodologia, desenvolupada per Retolaza i altres, permet visualitzar i objectivar el valor creat per una organització per al conjunt dels seus grups d'interès. Per aquest motiu, el Consell Social va col·laborar en aquest anàlisi i quantificació del valor social generat per la Universitat Pompeu Fabra a càrrec de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa (ESCI-UPF). Resum executiu